Ovládání sebe sama, všech svých vlastností

15.11.2021

Jak velmi důležité je ovládání sebe sama, tj., všech svých vlastností, zvláště negativních (pasivních), poznáváme z chování svých bližních. Jestliže na druhých lidech pozorujeme nedobré vlastnosti, jimiž se presentují před společností, tím více si musíme uvědomovat své vlastní chování a vlastnosti, které nám nejvíce narušují naši živlovou rovnováhu. Každý člověk zpravidla vidí špatné vlastnosti, zlozvyky, činy na svých bližních. Tam mu neujde ani vlásek, vše pečlivě pozoruje a zapamatuje si, ale na sebe v tomto tak důležitém směru docela zapomíná. To je velká chyba, že na sobě pro svou zaslepenost nic nevidí. Jen druhého kritizuje, pomlouvá a odsuzuje. Tak a nyní, když to bezpečně víme, obraťme kartu!

Usilovně a tím více se věnujeme pozorování a ovládání sebe sama tj., pozorování a ovládání všech svých vlastností, zejména negativních (pasivních). Jsme od přírody obdařeni všemohoucí vůlí a takovou mocí a silou, jsme vždy schopni přemoci každou vychýlenou negativní (pasivní) vlastnost, zejména pak vášně a zlozvyky, až ji nakonec budeme moci také ovládat. Některé naše vášně a negativní (pasivní) vlastnosti jsou v náš příliš zakořeněny, a proto musíme vyvinout veškerou snahu a sílu, vyjádřenou vůlí, abychom je za každou cenu zdolali. 

Předpokladem k ovládání všech našich vlastností je každodenní důsledná a upřímná introspekce, které se věnujeme tak dlouho, až docílíme naprosté živlové rovnováhy. V tomto boji a ovládání sebe sama a všech svých vlastností si hledíme výhradně jen sebe samých a na druhé se neohlížíme.

Druzí lidé jsou pro nás v tomto případě jen výbornými pomocníky a prostředníky, na nichž si můžeme zřejmě a prakticky vyzkoušet, jak dalece ovládáme sebe. Jinak druhé lidi nikdy a nikde v ničem nepomlouváme a neodsuzujeme a ani jim nevytýkáme jejich chyby. Jejich vlastnosti jsou pro nás nedotknutelné, i kdyby je jakýmkoliv způsobem používali proti nám. Proto se s nimi nikdy nehádáme, proto jim nikdy neškodíme, a je-li to zapotřebí, jen se slušně a účinně bráníme. 

V takových situacích zachováme vždy naprostý klid a rozvahu. Tím je odzbrojíme a ovládneme. To je pravé ovládání sebe sama a svých vlastností. 

Jestliže jsme dospěli až k naprostému ovládání sebe sama, tj. všech svých pozitivních (aktivních) a negativních (pasivních) vlastností, pokusme se toto ovládání po delší dobu vyzkoušet při různých příležitostech. Pouze tak zjistíme, jestli nám některé z těchto vlastností, vášní či zlozvyků neunikly tím, že se na určitou dobu odmlčely, aby nám později, až se budeme domnívat, že je již ovládáme, nevpadly zákeřně do zad a nezačaly nás opět okrádat o naší drahocennou životní sílu a živlovou rovnováhu. Teprve po takové důkladné zkoušce, když se nám již žádná z bývalých vášní, zlozvyků a negativních (pasivních) vlastností po delší dobu neprojeví, můžeme s jistotou konstatovat, že jsme docílili naprosté živlové rovnováhy, ovládání sebe sama tj. ovládání všech svých pozitivních (aktivních) a negativních (pasivních) vlastností. Tímto pevným postojem se zcela odlišujeme od normálních nezasvěcených lidí, ale před nimi to nikdy nesmíme dávat najevo, neboť i to patří k ovládání sebe sama a je to určitý aspekt pravé mlčenlivosti. 

Ovládání je síla - kvantita, jejíž rozpětí závisí na míře zralosti člověka. Čím dokonalejší a čistší je člověk, tím silnější a účinnější je tato síla. 

Děkuji Mistře...