Ovlivňování druhými osobami (věřím tomu, co si kdo představuje a myslí)

13.01.2021

Motto: Ovlivňování druhými osobami znamená pozbývání samostatnosti a upadání do otroctví

Lidé, kteří mají určitou moc a převahu nad ostatními svými bližními, je mohou ovlivňovat svými projevy,  představami, přesvědčeními, zvláště z hlediska politické stránky nebo v náboženských věcech, ve vědě a v umění. Není-li posluchač zcela samostatný v myšlenkách, představách a přesvědčení ve skutcích, to znamená, nepozná-li svým rozumem, inteligencí,  jádro přednášené či vychvalované aktuality, snadno takovému náhončímu podlehne a posléze mu uvěří, jak si on přeje. 

Ovlivňování druhými osobami je určitý druh nesamostatnosti každého člověka, který se nechá lehce přesvědčit o věci vštěpované mu jinou osobou, mnohdy i bez důkazů. To je velká chyba, na kterou každý nesamostatný člověk dříve či později doplácí. 

Z hermetického hlediska je zcela vyloučeno,  abychom od jiné, k tomu neoprávněné osoby přijímali nějaký neopodstatněný názor, bez důkazů, pravdy a přesvědčení. Zvláště je naprosto vyloučeno poslouchat nějaké našeptávání astrálních, duchovních a jiných živlových bytostí, elementálů, elementárů, jidamů a podobně. To vše musíme kategoricky odmítat, protože jinak se stáváme nesamostatnými a v takovém případě podléháme každé takové bytosti, myšlence a podobně. Někdy můžeme být ovlivňování také svým neukázněným podvědomím, které nám, není-li dostatečně ovládáno, velmi škodí v našem vývoji, jestliže si vždy a včas neuvědomujeme, odkud takové falešné představy, lživé výmysly a podobně přicházejí. 

Jsou lidé, kteří zásadně ovlivňují své bližní ze sobeckých důvodů, například aby dosáhli politické moci a úspěchu, aby mohli pohodlně žít na úkor svých podváděných bližních. Ovlivňovaní lidé se pak na dlouhou dobu stávají jejich otroky, protože příliš pozdě prohlédnou svou chybu a sobeckou prolhanost svých vedoucích osob, jimž uvěřili a které sobecky využívají jim svěřenou moc a násilně si tak udržují svou nadvládu nad nimi. Proto věřme jen tomu, kdo nám povídá naprostou pravdu a nikdy nás neovlivňuje ze sobeckých důvodů. 

Zde na tomto hmotném světě, naoko, přijímáme různé názory, které však nikdy nepřijímáme za své pravé: uvnitř svého vědomí je odmítáme a takový názor postavíme do pravého světla pravdy, neboť máme vždy možnost jasně si jej přezkoumat a ověřit. Lidé, kteří se nechají snadno ovlivnit, jsou jako nemyslící stádo, které automaticky přemýšlí a dělá jen to, čemu je vedoucí činitelé učí, ať je to v dobrém či zlém úmyslu. Tato ohromná většina lidí je tedy nesamostatná a po této stránce slabá, takže jediný člověk samostatný v tom či onom směru může celé tyto davy sám ovládnout a vládnout jim.

Proto za každou cenu musíme být vždy, všude a ve všem samostatní a přijímáme jen to, co nám vyhovuje, co nás posiluje, co nás zušlechťuje a co nás dělá zcela samostatnými. V hermetickém způsobu života je zpravidla dobrou zásadou udělat vždy pravý opak toho, než co je nám našeptáváno. Ovšem v našem zevním životě hrajeme vědomě svou úlohu a věrně a svědomitě plníme povinnosti tam, kde nás osud postavil, i kdyby to bylo proti našemu přesvědčení.