Pilnost

08.09.2021

Pilnost je jedna z nejvýznamnějších vlastností univerzálního živlu vzduch. Bez pilnosti by nebyla ani radost z práce. Nadarmo se neříká: komu se nelení, tomu se zelení. To je pravda. Pilnost nám přináší velký zisk z práce a z veškeré činnosti ve všech úrovních. Pilnost je opak lenosti. V pilnosti se soustřeďuje veškerá naše činnost a úsilí o dosažení co nejlepších výsledků, zejména pak jde-li o naše každodenní magická cvičení, která vykonáváme jako posvátnou povinnost, kterou jsme si předsevzali, a nikdy z ní nic neslevíme. Pilnost je tudíž pevně spjata s našimi úkoly, s povinnostmi všeho druhu, jež se v našem životě vyskytují. Není nad pilného člověka. 

Vzorem pilnosti je pro nás včela, která po celou dobu svého krátkého života příslovečně velmi pilně a vytrvale pracuje na svém díle, na stavbě svého domova, úlu, a na snášení potravy pro zimní období. Proto je také plod její pilné práce velmi užitečný nejen pro ní samotnou, ale i pro lidi. Právě tak je tomu i u pilného člověka, který svou pilností dosahuje mnohonásobných výsledků své práce a tím prospívá nejen sobě, ale i svým bližním. Výsledky jeho pilné práce využívá mnoho lidí, kteří mnohdy nedovedou ani ocenit toho, kdo na věci, kterou s prospěchem užívají, pracoval a posloužil tak druhým. Svou vytrvalou pilností docilujeme také výrazného růstu naší osobnosti na všech úrovních, protože pilnost současně zvyšuje vytrvalost a napětí síly ducha, který tím sílí a je touto pilností stále poháněn vpřed. 

Kdyby byli všichni lidé pilní, byl by dnešní svět o celou třetinu dále ve svém vývoji, než je dnes. Víme, že opačná vlastnost je lenost, která naopak vývoj a pokrok celého lidstva brzdí. Proto mají pilní lidé a to všichni bez rozdílu, velkou zásluhu na duchovním, duševním a hmotném pokroku lidstva. Po této stránce bychom se mohli od některých států poučit. Říká se, že není všechno zlato co se třpytí, ale také neexistuje na světě nic špatného, i kdyby se nám to zdálo podle našeho osobního úsudku všeobecně sebešpatnější a sebeodpornější. Za vším vězí moudrost a užitečnost, kterou svým zevním rozumem nikdy neumíme správně odhadnout a ocenit. Na to je nejlepší neosobní postoj z univerzálního hlediska, odkud vidíme vše docela jinak, jasně a zřetelně, než podle svého klamného osobního názoru, postoje. 

Pilnost vyvěrá z veliké touhy člověka, jenž by chtěl použít všechny své duchovní i fyzické síly, všechny své znalosti a umění podle stupně svého vývoje, aby tak dosáhl lepší životní úrovně po všech stránkách lidského života. Pilnost tedy splývá s hojností a blahobytem, s hospodářským a kulturním rozvojem celého lidstva. Proto je základní vlastností, která pomáhá člověku budovat velké duchovní, duševní a hmotné hodnoty za předpokladu, že je používá k dobrým a šlechetným účelům. Nejvíce se ovšem uplatňuje v magickém vývoji, kde se stává nepostradatelnou vlastností každého cvičeného mága a je mu velkou oporou na jeho cestě k nejvyššímu Cíli. O dobrém účinku této vlastnosti se může každý člověk na světě přesvědčit sám, jestliže ji stále pěstuje pro dobré a šlechetné účely. Přináší mu velký zisk hmotný, duchovní, duševní i morální.