Plachost

19.11.2020

Plaší lidé jsou velmi jemné a citlivé povahy. jsou bázliví a popřípadě i stydliví, projevující tuto vlastnost právě tam, kde jsou napadeni na nejcitlivějším místě své vlastnosti, svého přesvědčení. Zejména jsou to také mladé dívky, velmi jemné a cudné povahy, které nesnesou ani jeden nestoudný pohled muže: ihned před ním prchají jako vyplašení ptáci. Někdo se zvláště kvůli této vlastnosti ukrývá před lidmi jak může, aby se mohl třeba věnovat oblíbenému koníčku, například psaní básní, krásné literatuře, rozjímaní o lásce a kráse, o nějakém krásném umění a podobným uměním, věcem vesměs jemného rázu. 

Dostane-li se do jeho blízkosti někdo nezvaný, ihned odtamtud odejde právě kvůli své plachosti a bázlivosti, aby nebyl poznán a nebylo odhaleno, čím se tam zabývá. Takoví lidé pečlivě skrývají svá tajemství a bojí se, aby nebyli odhaleni ve svých myšlenkách, v citech a činnosti. Nejvíce mají strach z hrubých projevů. Ty naprosto nesnášejí a utíkají od nich na sto honů. Nejraději mají klid, krásné milé prostředí, zpravidla bez svědků, nejlépe v přírodě, které nejlépe rozumějí. 

Proč jsou velmi plaché a citlivé právě mladé dívky? Především je to jejich naprosto čistá představa o životě, přírodě, o kráse a lásce v ideálních představách, kterou nemohou samozřejmě svěřit nikomu jinému, jen mlčící Přírodě. Uchovávají jí v sobě jako tajemství až do té doby, kdy jasně poznají pravý rub života. Proto jsou v tomto nejkrásnějším období svého života tak plaché a bázlivé a bojí se každého pohledu, který by je pošpinil. 

U mužů je plachost velmi řídká. U žen se projevuje ve větším měřítku, protože ženy mají jemnější charakter nežli muži. Rovný rovného si hledá. Proto můžeme sledovat, že řídké, vzácné charaktery plachých osob se vyhledávají, sbližují a spojují, třeba žena s mužem. Tato vlastnost se projevuje také u spisovatelů, básníků a umělců, kteří se rádi v klidu oddávají svému umění a vůči hrubému světu se uzavírají, aby neporušil jejich velmi jemné duševní a duchoví nadání, talent, z něhož čerpají náměty pro svou uměleckou činnost. 

Plachost je vlastně jen doplňkem jemné, citlivé a krásné umělecké povahy těchto lidí, která jim slouží jako dobrá zbraň proti vetřelcům. Osobně ze svého přesvědčení mnoho neprozradí, jasně a zřetelně za ně mluví jenom jejich umělecká díla. Vyrovnaný člověk plachost nepotřebuje. Do svého nitra nedá nikomu nahlédnout (nezasvěceným osobám). Je naprosto mlčenlivý, a proto se nemusí nikde obávat a před nikým utíkat. Místo plachosti v sobě pěstuje odvahu a sílu vůle, která ve svém největším vývoji dosahuje všemohoucnosti.