Pochopení sebe sama

03.02.2020

Jak pochopit sebe sama, reagovat správně na dění kolem a jak ustát sílu vlastního ega a sílu ega jiných? Žádný člověk žijící na tomto světě, nekoná-li vědomě, ale osobně, není a nikdy nebude schopen objektivně posoudit své pohnutky a dopad svého chování na celé existující živé a neživé okolí. Je potřeba si uvědomit (v případě že žiji vědomě), že každý můj názor, čin, myšlenka, pocit nemůže být nikdy správný v případě, že daná vlastnost pomocí které se rozhoduji není ve 100%ní živlové rovnováze - tzn, pokud mám danou vlastnost vychýlenou do plusové nebo minusové polarity nikdy nemůže být můj názor správný, a stejně tak nemůžu názor druhého uznat za správný, protože ten musí být nutně zkreslen mou vlastní vyzrálostí (ovládán živlem pod který daná, vychýlená, vlastnost spadá), samozřejmě v případě, že jednám s někým kdo je vychýlen podobně jako já budu s jeho názorem/činem/myšlenkou sympatizovat - viz článek sympatie a antipatie . Tzn, univerzální zákon praví: Každý se chová a reaguje dle své vyzrálosti (ovládaný danými vlastnostmi), každý si za svým názorem bude stát, a každý za svůj názor bude bojovat, třeba i za něj položí život, protože je skálopevně přesvědčen, že jen a pouze ten jeho názor je správný a jeho pravda je absolutní. Kdo má tedy absolutní pravdu? Absolutní pravdu má ten kdo je živlově vyrovnaný a není ovlivněn daným živlem, který ovládá danou vlastnost - takový člověk/bytost nikdy nejedná pod vlivem a vždy rozhoduje po zralé úvaze svým vědomím. Takových lidí je bohužel málo, a už vůbec nejsou bráni vážně, protože v dnešním moderním, vychýleném světě budou vychýlení lidé (dle jejich vyzrálosti) sympatizovat s někým ke komu jsou přitahováni (viz universální zákon sympatie a antipatie).  Tato vychýlenost je bohužel snadno zneužitelná temnou stranou, mocnými spolky pracujících in pacto,  která tímto způsobem dokáže velmi lacině zmanipulovat "nevědomé" bytosti, které se tímto velmi rádi a ochotně stanou pro danou věc medijní a v zájmu vyššího "dobra" dokáží páchat i zvěrstva. Obdobně funguje celý politický ansámbl a jeho posluhovači, kteří za patřičnou odměnu páchají věci "ve prospěch lidu" - tato loajalita a medijní stav dokáže dokonce zajít tak daleko, že se lidé nechají ovládnout pouhým pohledem či gestem. 

V každém z nás je jako deformační činitel všeho usazeno naše vlastní ego, právě to ego, které se stalo oněmi brýlemi mámení, které nám deformuje vnímání pravdy kolem sebe. Nemusím chodit pro příklad daleko, například příčiny všech našich nemocí jsou velmi dobrým příkladem.  S oněmi brýlemi ega se lidé tak sžili a scítili, že je považujeme za součást univerzální pravdy. Tento jev zachycuje lidová moudrost slovy "podle sebe, soudím tebe". Naše ego nás utvrzuje v tom, že tak jak my vidíme objektivní realitu, tak jí vidí i ostatní. Realitu o které nemáme ani právo přemýšlet ba dokonce jí posuzovat.  To co vidíme, slyšíme a cítíme v nás probouzí přesvědčení, že takto je celá skutečnost. Ve skutečnosti vnímáme a cítíme jen to co chceme vnímat. Co nevyhovuje naším představám o světě naše ego vyhodnotí jako špatné, nebereme ho na vědomí a tudíž by nemělo existovat, tímto názorem se snažíme opravovat Stvořitele, který nám to natruc nechává existovat a působit déle. Je to právě ego, které v nás probudilo odvahu rozdělit existující věci na "dobré" a "špatné" a tím se stavět proti univerzálním zákonům Boha samotného. Protože je to právě Bůh, který stvořil z ničeho vše a stal se samojediným, je to právě Bůh, který nás natolik miluje, že se nás neustále skrze naše vlastnosti, které jsou absolutně čisté (není vlastností dobrých a špatných) snaží vychovat k obrazu svému a my budiž k ničemu, slaboši (jak jinak nazvat někoho, kdo se nechá ovládat negativní vlastností), pokrytci a všeználci máme tu drzost opravovat Boha samotného? V každém z nás je obraz boží a každý ve svém nitru máme svou vlastní hvězdu našeho vyššího JÁ. Tato subjektivita vlastního ega, tento dědičný hřích rozbujelá na všechny strany šířící se rakovina, je v nás natolik zakotvena, že absolutně vylučuje vidět vlastní duchovní příčinu nemocí a přijmout nemoc jako korigující a výchovný fenomén našeho života. Musíme k tomuto poznání dospět oklikou, nejprve přes pozorování pravých příčin nemocí na druhých lidech. Až tehdy si najednou začneme všímat souvislostí, bude se nám otevírat "třetí oko". Teprve dalším pozorováním souvislostí  nemocí a vlastností duše jejich nositelů začneme připouštět že na tom "něco je". To bude znamenat, že se nám otvírá duchovní oko, to jest pohled na stvoření/bytosti z hlediska věčnosti a univerzálních zákonů. Tím začne naše cesta od víry k přesvědčení, které jediné nám samotným umožní procítit a odstranit příčiny vlastních nemocí a otevře nám cestu zázraků božích na našem těle. Poté bude stačit "pomazat" naší nemoc blátem a ona zmizí. Ježíšovi zázraky uzdravování se od počátku stvoření do jeho konce dějí všude, kde se pro ně vytvoří zákonitá situace. Jste-li již na své cestě, osvícení manifestem víry, radujte se a jděte zpříma, protože to znamená že jste lidé nebeských hodnot díky kterým můžete být v nebi činní. Pro naplnění manifestu je potřeba dozrát tak dalece, že potkáte někoho kdo vám o této pravdě něco sdělí, v případě, že o tom začnete přemýšlet padlo semeno na úrodnou půdu. Budete-li přemýšlet, pak máte velkou šanci, že si začnete něco představovat, začnete-li si něco představovat, naskytne se příležitost "něco" pocítit, a pocítíte -li jako já, tak se radujte, protože v ten moment si to "něco" uvědomíte a tím naplníte kabalistický čtveroklíč samotného Tertragramatonu, božského JOD-HE-VAU-HE. Přesně v tento den poznáte, že v životě rozhoduje hloubka srdce a lásky, které budou převažovat nad rozumem a chamtivostí. Radujte se, kdož jste v tomto životě dozráli až ke dni, kdy začnete vše kolem sebe vnímat a cítit dle univerzálních zákonů, pomocí lásky pokory vděčnosti a  moudrosti, protože v tento den jste začali s výstavbou vlastního chrámu Šalamounova. V tento den neupřednostníte své ego, které tímto pošlete do propadliště dějin, v tento den začnete žít vědomě a nikoliv osobně a pokud na této cestě vydržíte, budete žít asketicky a denně pracovat na introspekci sebe sama tak vám slibuji, že se vám velmi brzy změní život. Začnete sklízet pozitivní důsledky pozitivních příčin, které jste si zadali, celý kosmický ansámbl bude pracovat pro vás, akašícký princip, samotný éter bude splňovat vaše přání, které rádi použijete pro další kroky zušlechtění vašeho věčného ducha, který vám vaší činnost, jeho blaženost, touhu a lásku po dalším poznání dá patřičně najevo, stejně jako dal mně samotnému. A budete-li důslední a půjdete-li pevně za svým cílem, velmi brzo začnete svou živlovou rovnováhou budit nahoře rozruch, protože jak jsem psal již dříve, stejné polarity se přitahují a vaše rovnováha bude přitahovat různé bytosti, různých sfér, které vás zase a opět posunou dále. Cvičte, meditujte, nenechte se odradit o svých cílů, pracujte na Introspekci, bojujte a budete šťastní, zdraví, nebudete sami a konečně po tisících vtělení poznáte pravý smysl života a cestu k opravdovému zasvěcení................  Děkuji Mistře!      

Bože, jak úžasná je harmonie, kterou vytvořils v celém okolním světě. Otevírám se této harmonii, nechávám ji na sebe působit, chci se do ni zapojit. Celé mé usílí v životě nechť je orientováno tak, abych k harmonii lidské společnosti i přírody přispíval. Bože, s jakou velkou láskou provádíš nás, lidské duchy svým stvořením, bez ohledu na naše stálé chybování. Prociťuji, že své vlastní chyby nahrazujeme službou jiným. I já se chci zapojit do tohoto koloběhu nezištných služeb pro jiné. V každé konkrétní situaci budu jednat tak, abych nezištně pomohl. Všichni bližní jsou mosty mé lásky k Tobě. Přes ně nechť se k Tobě vrací láska, kterou jsem od Tebe obdržel. Z lásky k Tobě nebudu již nikdy mlčet k tomu, jestliže se někomu v mé blízkosti děje nespravedlnost, i kdybych měl utrpět újmu od pachatelů nespravedlnosti.