Podléhání slabosti tělesného organismu

26.08.2020

Když se cítíme slabí v důsledku nemoci nebo vyčerpanosti, jsme příliš rozmazlení, choulostiví a ustrašení, a tím podléháme slabosti tělesného organismu. Nemáme dostatek pevné odvahy, abychom přemáhali jakékoliv projevy tělesné slabosti, a proto se jí necháme bezděčně vyčerpávat, místo abychom ji odstraňovali jednak vhodnými cvičeními, posilováním celého organismu ve všech úrovních živlovou životní silou ve formě jídla, vdechováním této síly, dále udržováním živlové rovnováhy, vdechováním všech univerzálních živlů do všech úrovní a také vhodnou autosugescí před spánkem ("jsem zdráv, ve všech úrovních") a vhodným jídlem, jež obsahuje nejvíce toho živlu, který máme nejslabší.

Jestliže se však snažíme nalézt pravou příčinu slabosti svého tělesného organismu, automaticky v této slabosti stále více a více podléháme, spoléhajíce nejvíce na lékařskou pomoc. Vlastní vůli však nejsme schopni udělat něco radikálního k vyléčení choroby. A čím více na nás nemoc, slabost doléhá, tím více klesáme na mysli a stáváme se den ze dne trudnomyslnějšími, nešťastnějšími, pesimističtějšími, protože také nevěříme ve vyléčení choroby, slabosti, která má jistě příčinu v poruchách živlové činnosti - ve funkci toho kterého živlu -ve všech úrovních. Naše tělo si sice vydatně pomáhá samo, ale potřebuje se také opřít o pevnou vůli, odvahu a naprostou víru, že se uzdraví. Jinak příčina naší slabosti, nemoci bude sílit do té míry, až jí podlehneme. 

Proto musíme této slabosti, nemoci, bolesti, zavčas čelit pevnou vůlí, odvahou a vírou v brzké uzdravení tak, jako by v nás všechny tyto nepříjemné stavy vůbec nebyly. Přitom musíme samozřejmě podniknout, vše, co se dá, jak již bylo na počátku naznačeno, k odstranění všech vážných příčin slabosti, nemoci.  Tělesná slabost, nemoc je překážkou při konání našich povinností, cvičení a vůbec veškeré činnosti. Proto musíme nasadit vše, jen abychom se jí zbavili. Ze zkušenosti víme, že silná vůle, odvaha všechno překoná, vezme-li  to za správný konec. Nezlomná vůle s vírou, která hory přenáší, dovede překonat vše, co se jí postaví do cesty. Pravý mág ovládá své tělo dokonale, že dovede odstranit, vyléčit každou slabost, nemoc. Má k tomu četné a rozmanité prostředky. 

Lidé silné vůle a víry dovedou překonat smrtelné choroby a vyléčit se z nich a taková slabost jim nedělá vůbec žádné obtíže. A naopak lidé slabé vůle a víry podléhají každému sebemenšímu škrábnutí, sebemenší nevolnosti, slabosti, nemoci a bez cizí pomoci by snad i zahynuli, tj, podlehli třeba i maličkostem a menším nemocem. 

Všeobecně v sobě pěstujeme opak slabosti, tj, životní sílu, kterou můžeme čerpat z různých pramenů, dále pevnou vůli, odvahu a víru v naprosté zdraví po celý život. Tím se vyhneme jakémukoliv podléhání slabosti tělesného organismu.