Polevování v ostražitosti

04.11.2021

Je to velmi důležitá negativní (pasivní) vlastnost, kterou si oslabujeme svou obranu a boj proti působení negativních (pasivních) vlastností. Jestliže si někdo myslí, že je v introspekci tak pokročilý, že již nemusí být moc ostražitý, opatrný a pohotový, je na velikém omylu. Zkušenost učí, že některé negativní (pasivní) vlastnosti, zejména naše dřívější vášně, které jsme sice již zdolali, ale není jim již více nevěnujeme patřičnou pozornost, nás náhle překvapí s takovou silou, v takovém prostředí a tak neočekávaně, že zakolísáme. Proto nikdy není radno oddávat se v tomto směru přílišné pohodlnosti a ulehčovat si na nepravém místě. Na to je vždy času dost, až budeme zcela vyrovnáni a až si dlouhou dobu vyzkoušíme, zdali máme tyto naše negativní (pasivní) vlastnosti opravdu dokonale zvládnuté. To znamená, že už nám nemohou nikde a za žádných okolností uškodit, kdyby se snad o to někdy pokoušely. Vlastní ostražitost však ze sebe nesmíme nikdy vymýtit. Neboť nikdy nevíme, co nás kdy může neočekávaně překvapit, a proto musíme být vždy pohotoví pro rozhodující a oprávněné jednání. Nesmíme povolovat v ostražitosti, zvláště při jednání s lidmi ve veřejném životě, na pracovišti, při různých úkolech, neboť tam jsou nejlepší příležitosti pro působení negativních (pasivních) vlastností, a ony je také co nejlépe a nejvíce využívají. Tam teprve musíme dokázat, co dovedeme, jak se proti nim dovedeme bránit a jak je ovládáme. V klidu, doma a venku na procházce je náš boj mnohem snadnější, ale kde je mnoho lidí, kde vznikají vhodné podmínky k působení negativních (pasivních) vlastností, jako je například urážlivost, hněv, odsuzování, je boj s nimi velice nesnadný, těžký. Tyto vlastnosti mají zde velmi dobrou živnou půdu, protože lidé, kteří zde pracují, jsou různých charakterů a všechny jejich vlastnosti se zde rády uplatňují jedna přes druhou.

Polevováním v ostražitosti se můžeme dopustit také prozrazováním svého přesvědčení před nepovolanými osobami, které by nám potom třeba škodily v existenci i v jiných záležitostech. Neostražití a neopatrní býváme také na přednáškách, debatách, schůzích, kde musíme dávat zvláště velký pozor na řeči a projevy jiných osob, aby nám z jejich projevů neušlo nic, co je pro nás existenčně velmi důležité. 

Polevování v ostražitosti vzniká z pohodlnosti, lenosti, důvěřivosti, abychom nemuseli stále být, jak se říká, v jednom kole ve střehu, na stráži. Chceme-li si ušetřit více sil pro jiné snadnější úkoly a práce, rádi si odpočineme, oddáme se pohodlí. A protože se ostražitost musí pěstovat stále, ve dne v noci, je nasnadě, jak příjemné by bylo, kdybychom si v tomto směru alespoň trochu ulevili. Avšak to by pro nás byla velká chyba, která by rozhodně měla za následek zhoršení našich vlastností. Neboť vlastnost neostražitost má jediný úkol - otevřít cestu do našeho nitra pro působení negativních (pasivních) vlastností, vášní, zlozvyků tak, aby se zase vrátily do svého původního stavu. 

Proti této vlastnosti vydatně bojujeme naprostou nepřetržitou ostražitostí ve dne v noci, abychom nebyli nikdy překvapeni právě působením negativních (pasivních) vlastností, vášní a abychom si také zachovali okamžitou pohotovost při veškeré své činnosti.