Popudlivost

22.04.2021

Motto: Popudlivost nás posiluje, když ji ovládáme. Komu se však vymkne z ruky, ten ztrácí rozum a hraje blázna.

Popudlivost se projevuje nejvíce u lidí náladových, kteří skoro nikdy neovládají situaci při různých příležitostech, kdy mají jednat se svými bližními, s výjimkou toho, kdy jsou k potlačení této své vlastnosti popudlivosti donuceni, například v přítomnosti osob ve vyšších nadřazených funkcích. Příčinou popudlivosti mohou být i zcela nepatrné důvody, malichernosti, jako že si někdo například z neznalosti dovolil proti jeho přání a podobně podniknout něco, co je však popravdě řečeno pro druhého správné a odůvodněné. Z hermetického hlediska je to vlastnost živlu oheň, která vybočuje z rovnováhy. A právě touto vlastností se negativní polarita ohně projevuje u mnoha lidí. Popudlivost si pro své uplatnění a růst vybírá každou vhodnou příležitost. Například: Každý sebemenší nezdar, odpor, jež se staví do cesty člověku s touto vlastností postiženému v něm ihned vyvolává rozčílení, citové zabarvení, z něhož se současně rodí a zesiluje popudlivost, která sílí, roste, mohutní při každé takové příležitosti. 

Jestliže se postižený nesnaží proti této vychýlené vlastnosti bojovat, tj., když nepoznává její naprostý výchovný účel a cíl, totiž aby se nedal ničím na světě strhnout ze své rovnováhy, aby měl cit pod vůlí, tehdy se stává jejím otrokem, neboť ji živí, slouží jí. Nakonec se jeho nervy zhroutí a on třeba i vážně onemocní. Výsledky léčení této choroby vnějšími prostředky jsou slabé a přinášejí velmi malé výsledky, a to jen zase dočasně. Takovou nemoc je třeba léčit z hermetického hlediska tvrdým a vytrvalým bojem proti této negativní (pasivní) vlastnosti a potírat jí naprostou netečností a klidem a dále si uvědomovat její stálou přítomnost při různých příležitostech a zároveň poznávat její figurky, jichž používá k dosažení svého cíle. Tím, že jí v sobě odhalujeme, odebíráme jí v zárodku její moc a působení na nás všemi jejími prostředky. Za druhé, nedávejme jí k jejímu působení žádnou příležitost, tj. s radostí a s klidem překonávejme každou překážku, odpor i nezdar, i když se nám něco nezdaří a je nám to proti mysli. Tím si získáváme velmi dobrou zbraň proti této negativní (pasivní) vlastnosti, která má ve skutečnosti jen ten blahodárný výchovný účinek, že nás přímo nutí ji poznávat, ovládat ji jakýmkoliv způsobem, a to těmi prostředky, jež máme vždy po ruce. Neboť každý člověk je od Prozřetelnosti nadán takovou mocí a silou a vědomím, aby všechny překážky a nástrahy, jež mu jsou osudem kladeny do cesty, poznal, přemáhal je, překonal a nakonec ovládal. To je jeden z prvních úkolů uvědomělého člověka.