Porušení předsevzetí

28.11.2020

Dám, si za úkol, že musím do tří měsíců zvládnout určitou negativní (pasivní) vlastnost, která mne nejvíce pronásleduje, například urážlivost. To je mé předsevzetí. Tato vlastnost je jako citlivý barometr. Okamžitě chápe, co se sní bude dít, a proto se horečně připravuje k tuhému zápasu. O tom zpravidla nevíme. Tak se stane, že tato urážlivost změní svou taktiku a stává se mnohem mírnější, nežli bychom si za daných okolností a při vyhlazovacím boji představovali. Máme dost příležitostí, abychom s touto vlastností tvrdě a odhodlaně bojovali, ale když pozorujeme, že nás již tak málo a slabě napadá, poddáváme se klamu, že jsme ji již zcela přemohli, ovládli. Z tohoto důvodu pokládáme boj za skončený. To je však velký omyl. Ten poznáme ihned po ukončení boje. Neočekávaně nás někdo sebeméně urazí, a tu vzplaneme s tím větší urážlivostí a zlostí, i když třeba jen na okamžik, protože si ihned uvědomujeme, že jsme proti této vlastnosti dva měsíce bojovali. Zde však nesmíme být ihned zklamáni, ale musíme znovu revidovat svůj boj proti ní. Nechali jsme se ukolébat její náhlou povolností s velmi slabým účinkem a nebojovali jsme s veškerou rozhodností a energií, až do jejího úplného vyhlazení tj., nevytrhli jsme jsme jí i s kořenem (rozpuštění do živlové látky z které vzešla, ať již ve sféře mentální nebo astrální). Proto po této chybě a zkušenosti začneme znovu, avšak s mnohem větším úsilím a energií, a to neúprosně, až k jejímu úplnému vyhlazení a ovládnutí. Svůj původní plán, úkol jsme porušili svou liknavostí a lehkomyslností.

Nebo v jiném případě si vážně stanovím, že od zítřka nebudu po dobu dvou měsíců kouřit, abych dokázal, že si dovedu odepřít něco pro mě zvláště příjemného a přímo nepostradatelného. Jsem totiž silný kuřák cigaret a vykouřím jich až třicet denně. To mi jistě prospěje také na zdraví, ba dokonce i po finanční stránce. Mimoto nebudu také otravovat své okolí. Několik dní to jakž takž vydržím, ale za čtrnáct dní na přátelské návštěvě jsem tak rozrušen vdechováním velmi příjemného tabákového kouře, že nemohu odolat a s rozkoší přijmu cigaretu, kterou mi nabízí můj přítel a labužnicky si zapálím. Porušil jsem své předsevzetí následkem vhodné příležitosti, dále z úžasné touhy po vykoření alespoň jedné cigarety a také proto, že mojí přátelé vědí, že jsem silný kuřák, a velmi by se divili, že najednou nekouřím, a já jsem se ke svému předsevzetí přirozeně nechtěl přiznat. Také v tomto rozpoložení a touze, kdy jsem byl jedinečně soustředěn na kuřáckou chuť po cigaretě, bych se jim nemohl ani žádným vhodným způsobem vymluvit, proč již nekouřím. Zde zase chyběla moje pevná vůle, která musí překonávat třeba silnější touhy a vášně, zvláště když si uvědomím, že svému předsevzetí musím dostat jako přísaze. Jinak bych byl slaboch, který by neodolal žádné jiné vlastnosti, kdyby mne napadla. Porušování předsevzetí je velmi škodlivá negativní (pasivní) vlastnost pro ty, kdo se z ní nepoučí a nenapraví. Má kořeny ve slabé vůli a v nedostatku odvahy člověka, který si například nedovede odříci ani to, co mu škodí, i kdyby jen na určitý čas. Je to také určitý druh druh slabosti, neboť nedovedeme-li sami sobě poručit v takových malichernostech, jak si pak představíme, že bychom měli například poroučet druhým? Tato vlastnost má veliký vliv na porušování slibů, přísah, závazků, úkolů, zejména při práci a při veškeré naší činnosti, při níž přicházíme do styku s bližními spolupracovníky. Opakuje-li se tato vlastnost, roste v nás a nakonec nejsme schopni dodržet některá předsevzetí, úkoly, sliby a podobně. To se odráží i ve veřejném životě a lidé nás v takových případech považují za opravdové slabochy, se kterými v budoucnosti nemohou nikdy počítat při určitých předsevzatých úkolech. 

Je zde ještě jedna důležitá okolnost. Totiž nikdy si nesmíme předsevzít něco, co podle svých sil, schopností a možností nejsme schopni vykonat. Naším předsevzetím tedy může být jen to, na co skutečně stačíme. Příklad: Náruživý kuřák si nemůže předsevzít, že nebude kouřit třeba celý měsíc. To by jistě nevydržel. Ale může si předsevzít, že nebude kouřit třeba jen tři dny, později až to dokáže, že nebude kouřit již šest dní, a tak bude dobu nekouření stále stupňovat, až se třeba úplně odnaučí kouřit. Nebo si vezměme příklady z přítomné doby. Dáváme si úkoly, které zpravidla nikdy nesplníme. To je ovšem věc každého jednotlivce a popřípadě i celé společnosti. 

Mágové svá předsevzetí nikdy neporuší, jedině že by se později přesvědčili, že byla stanovena na mylných předpokladech nebo že byla nevhodná, škodlivá a nesplnitelná. Jinak pro ně taková předsevzetí platí stejně jako přísaha. K uskutečnění svých předsevzetí používají pevnou vůli a odvahu, které odstraní jakékoliv překážky v tomto směru.