Postoj k negativním (pasivním) vlastnostem

18.05.2021

Jsme-li již tak dalece vyspělí, poznáváme že všechny negativní (pasivní) vlastnosti jsou absolutně čisté, ve svém působení všemohoucí, nadevše moudré a výchovné, neboť jsou určeny k tomu, aby nás vychovávaly, a nikoliv k tomu, aby nás trápily, jak se obrovská většina lidí na světě mylně domnívá. Pod tímto zorným úhlem se stavíme ke všem negativním (pasivním) univerzálním živlovým vlastnostem s vděčností a úctou, která jim přísluší, protože jsou to vlastnosti božské Prozřetelnosti, která nás jimi obdařila, abychom je poznávali.

To špatné, zlé, co nás trápí, pronásleduje, ať je to cokoliv, to vše jsme si sami zapříčinili, vytvořili, a proto nemůžeme nic, co nás potkává, svádět na druhého. Naopak si poctivě a upřímně přiznáváme každou sebemenší chybu, kterou se snažíme ihned napravit a více se jí nedopouštíme. Také všechny následky, které nás v našem životě potkávají, zvláště ty negativní, jako jsou nemoci, neúspěchy, újmy na majetku, tresty, duševní utrpení jakéhokoliv druhu, ochotně přijímáme a poctivě si při tom uvědomujeme, že toto vše nám připravuje náš univerzální Osud, aby nás tím často, ba stále upozorňoval na naše chyby, nedostatky v našem charakteru, který si sami tvoříme pozitivními (aktivními) i negativními (pasivními) vlastnostmi živlů a jim odpovídajícími schopnostmi. Je-li v tomto směru někdo opravdu upřímný, může magickým způsobem jasně zjistit, za kterou příčinu nyní trpí, odčiňuje ji, aby věděl, v čem se má polepšit. To mu bude vždy podle pravdy sděleno buď přímo, nebo jiným vhodným způsobem. 

Hlavní snahou každého dobrého mága je v prvé řadě co nejdříve získat magickou rovnováhu, aby mohl úspěšně pokračovat na své cestě do Věčnosti. Na počátku svého boje s živlovými negativními (pasivními) vlastnostmi může používat všechny metody a prostředky, jež shledá jako účinnou zbraň proti jejich působení - používá třeba i nenávist, odpor, hnus, spalování všechno co mu škodí, určitým způsobem se trestá za každou opakující se chybu. Vše je mu dovoleno, jen aby co nejdříve nabyl živlovou rovnováhu tj. absolutní čistotu vždy, všude a ve všem. 

V pozdějším stádiu vývoje poznává pravou hodnotu a účel všech negativních (pasivních) vlastností, s nimiž stále zápasí, a jasně si uvědomuje, že se v nich zrcadlí sám Bůh, který je stvořil ke svému obrazu jako nás a vtělil do nich určité úkoly, schopnosti, jež tyto vlastnosti precizně plní. 

Negativní (pasivní) vlastnosti se nikdy neodváží napadnou svou oběť aniž by se proti nim nemohla bránit. Tyto vlastnosti působí jen natolik, kolik může určitá osoba snést a při tom se bránit a nad těmito vlastnostmi zvítězit! Kdo se proti nim poctivě a vytrvale, statečně brání, bojuje proti nim, aby je nakonec přemohl a ovládl, ten sílí na duchu, na duši i na hmotném těle. Zvláště jeho vůle se nakonec stává všemohoucí, protož bude ovládat všechny vlastnosti všech živlů, kterou jsou jak víme, ve svém působení všemohoucí. Získá-li mág nakonec živlovou rovnováhu, jasně pak poznává, že všechny negativní (pasivní) i pozitivní (aktivní) vlastnosti jsou absolutně čisté, ve svém působení všemohoucí, nadevše moudré a výchovné a tvoří náš charakter, který si jako duši bereme s  sebou do Věčnosti.