Postoj žáka k učiteli

09.06.2020

Žák ctí, váží si a miluje svého učitele, Mistra, nade všechno. Ví, že jeho učitel je Boží prozřetelností povolán k tomu, aby ho vychovával a poučoval o božských idejích, aspektech, o univerzálních zákonech v makro- a mikrokosmu, o velkých tajemstvích, která jsou v kosmu a v člověku očím nepovolaných skryta.

Mistr je pro žáka aspektem, zástupcem Boží prozřetelnosti samé, která se do něj vtělila a prostřednictvím jeho bytosti k němu promlouvá. Tak výsostné je postavení Mistra vůči žákovi. A proto si každý dobrý žák svého Mistra váží!

Učitel může svému žákovi osvětlit intelekt, vědomí a vést jej tak, aby po cestě k nejvyšším cílům postupoval kupředu co nejlépe. To se děje takovým způsobem, že se žák připojí k vědomí svého Mistra nebo Mistr sám osvětlí žáka svou moudrostí, čímž na něj přenese osvícení vědomí. Žák pak může o mnoho snadněji pochopit duchovní a duševní problémy, které souvisí s jeho vývojem.

Charakter žáka ovšem Mistr měnit nesmí, neboť k tomuto činu nebyl univerzální prozřetelností oprávněn. Podle univerzálních zákonů lidského vývoje a karmických zákonů mění každý člověk svůj charakter způsobem svého života. Pokud by tak Mistr přesto učinil, musí za to nést následky, to znamená, že by musel převzít také část karmického zatížení žáka podle toho, do jaké míry jeho charakter vylepšil. V tomto směru může ovšem Mistr žáka poučit o tom, jakým způsobem si žák může svůj charakter co nejlépe sám zlepšit.