Používat s mírou vše, co nám příroda dává

22.08.2021

Každý člověk má právo používat vše, co mu Příroda dává. Příroda je velmi štědrá a mnohdy dává více než to, co nezbytně potřebujeme ke slušnému životu. Je na nás, jak s těmito přírodními milodary naložíme. Nejvíce záleží na tom co s nimi chceme udělat. Jsme-li střídmí, nikdy ničeho nepřebereme, ale všeho používáme s mírou. Máme-li v něčem nějaké přebytky, vždy jsme ochotní je použít ke šlechetným účelům, činům. Bezpečně víme, že nám nenáleží ani vlásek na hlavě, neřkuli nějaký majetek, peníze atd. - to vše je majetkem univerzální Prozřetelnosti - Přírody, která rozdává každému bez rozdílu, zda v existenci Boha věří či nevěří, a to podle toho, jak mu to jeho osud uspořádal. Proto je dobře si občas připomenout, že těchto milodarů naší Přírody je třeba si opravdu vážit a děkovat za ně nikoliv pouhými slovy, ale i činy tj. používat je vždy, všude a ve všem s mírou tak, abychom v tomto směru nedělali žádné velké výkyvy. Každý člověk má v sobě určitou dávku pocitu plnosti,  kterou může kdykoliv a kdekoliv jasně rozeznávat, kdy je nasycen, kdy cítí, že každé další přijímání potravy, nápojů a jiných látek by mu uškodilo. 

Z duchovní a astrální úrovně to jsou zejména naše vlastnosti, jako jsou vášně, zlozvyky, láska, nenávist, žárlivost, hněv a podobné negativní (pasivní) a pozitivní (aktivní) vlastnosti a stavy tvořící náš charakter, duši, které nám způsobují mnohou trpkou chvíli, jestliže je používáme přespříliš! Celá soustava naší bytosti má pevné základy ve všech čtyřech živlech a v jejich vlastnostech, a proto je třeba, abychom jejich projevy poznávali v jakýchkoliv aspektech a vyrovnávali je také tím, že všeho používáme s mírou. 

Jedině tak se můžeme dožít vysokého věku v harmonickém vyrovnání všeho toho, co nám dává naše Příroda. To se nám podaří jedině tenkrát, když nejsme jednostranní a nezávisíme na ničem hmotném, tedy když skutečně nejsme závislí ani na svém fyzickém životě, jasně si uvědomujeme, kdo vlastně jsme a proč to jsme!

Je to náš věčný Duch, který řídí celou naší astrální a hmotnou schránku, a je-li tak dalece probuzený, bezpečně ví, kolik čeho smí a nesmí používat, aby nikdy neporušil přiměřenou míru všeho, co přijímáme ve hmotné, astrální a duchovní úrovni. Jsme od Přírody obdařeni vším, co potřebujeme k dočasnému i věčnému životu, a protože máme svobodnou vůli, můžeme s přírodními milodary dělat to, co si přejeme. Záleží tedy na naši dobré vůli,  zdali používáme všeho s mírou, se šlechetnými úmysly, a nebo se nám něco zalíbí tak, že vše ostatní odhodíme a budeme se věnovat pouze svému oblíbenému koníčku, jako je vášeň, zlozvyk, touha po penězích, touha po moci, slávě, bohatství, nebo žárlivost, smyslná láska, nestřídmost v jídle a v pití, lenost, pohodlnost, lhostejnost atd. To vše tvoří náš charakterový vývoj a následky používání všeho, co nám Příroda dává, se potom projevují v menší či větší nevyrovnanosti, s níž musíme jednou provždy zúčtovat. A čím dříve to uděláme, tím lépe pro nás!