Povrchnost

16.10.2021

Povrchnost je vlastnost, která nám nedovoluje proniknout k jádru věci, problému, případu. Mnozí lidé jsou povrchní právě proto, že se nechtějí s ničím dlouho zdržovat, protože mají mnoho jiné, třeba důležitější práce. Povrchně třeba prohlédnou určitou důležitou písemnost nebo žádost, jindy zase povrchně přijmou nějaký ústní vzkaz, někým jim sdělenou věc a podobně. Tím si škodí, protože nedostatečně a povrchně vyřízená žádost, věc, písemnost či problém nemohou být příslušným činitelem očekávajícím jejich vyřízení považovány za uspokojivě vyřízené. Proto bývají opětovně vráceny příslušné rozhodující osobě s poznámkou, aby byla věci věnována lepší pozornost a aby při vyřizování záležitosti bylo přihlédnuto k jádru věci, problému. Tento postup je pro rozhodujícího činitele velmi nepříjemný a on hledá lepší východisko, jak by svou chybu zakryl. 

Tohoto postupu a jeho nepříjemných následků se můžeme vždy vyvarovat, jestliže si vše náležitě a pozorně přečteme, rozmyslíme a pak teprve o věci rozhodneme, jsme-li k tomu kompetentní.

Jinak je tomu u zasvěcenců. Má-li někdo tuto vlastnost více vyvinutou, bojuje proti ní tak dlouho, až ji zvládne. Povrchnost ve cvičení je skoro vyloučena, neboť každý, kdo se ujme jakéhokoliv cvičení, proniká vždy hlouběji a hlouběji do jeho podstaty. Proto také upřímně a pilně prováděná každodenní cvičení přinášejí cvičícímu vždy zdárné výsledky. Z toho důvodu povrchnost v tomto směru během cvičení zcela zmizí, jinak žák nemá žádné úspěchy, dokud povrchnost úplně neodstraní.

Protože se žák musí vyrovnávat ve všech úrovních, má případná naprostá upřímnost při cvičení také svůj velký vliv na případnou povrchnost v obyčejném životě, takže tato vlastnost úplně zmizí i ve hmotné úrovni. Tedy celkem vzato: Povrchnost všeobecně odstraňujeme pronikáním do hloubky každé věci, problému, případu svým vědomím a citovou stránkou spojenou s naprostou upřímností a poctivostí. Nic nebereme lehkovážně, ale vše probereme důkladně, rozumově i citově, abychom si v budoucnosti neuškodili.