Požadování odměny za dobrý skutek

22.10.2021

Kdokoliv jen v myšlence nebo v pocitu požádá o odměnu za vykonaný dobrý skutek, dostane se mu odměny od tohoto viditelného světa v jakékoliv formě (v penězích, v pochvale anebo jiné protihodnotě) a nemůže ji obdržet od světa neviditelného.

Je to chyba, která pramení ze sobectví, že nic ze sebe nevydám jinému nebo neudělám nějaké dobrodiní bližnímu jen za cenu protihodnoty, popřípadě i za vyšší protihodnotu, abych o nic nepřišel a nebyl při tom nějak zkrácen. Na světě jsou mecenáši vlastníci ohromné bohatství, kteří na různé dobročinné účely vydávají velké obnosy ze svého bohatství, ale současně považují za samozřejmé, že je za to lidská společnost náležitě pochválí v tisku, v médiích, v přednáškách, na školách a podobně.

Jak je vidět, jednou rukou dávají a druhou již mají nataženou, aby za to brali a ihned sklidili patřičnou odměnu. Požádá-li je však nějaký neznámý chudý člověk o podporu, klidně jej odmítnou s tím, že žebrotu nepodporují. Někdo také koná dobré skutky z tajných sobeckých důvodů, aby o tom niko nevěděl, a když dosáhne svého cíle, ihned s dobrými skutky přestane. 

Z magického hlediska je požadování jakékoliv odměny za dobrý skutek velkou chybou a překážkou na magické cestě. Mág dobře ví, že vše je majetkem univerzální Prozřetelnosti, že mu nepatří ani vlásek na hlavě a že je jenom správcem toho, co vlastní a má k dispozici. Proto svůj majetek, jak hmotný, tak duchovní, používá nejen pro sebe, ale hlavně pro své bližní a pomáhá jim v souladu s univerzálními zákony všude tam, kde to shledá za dobré a prospěšné. Přitom ho ani ve snu nenapadá, aby jímal nebo požadoval nějakou, třeba jen sebemenší odměnu. Aby si tento správný postup zajistil, pomáhá především takovým lidem, kteří vůbec nemají možnost, aby mu prokazovaná dobrodiní jakýmkoliv způsobem splatili. Nejlepší způsob, jak se vyhnout jakýmkoliv pokušením o požadování odměny za dobrý skutek, je vykonávat dobrodiní tak, aby o tom nikdo nevěděl. 

Dnešní svět (společnosti, vlády, podniky, školy, apod.) je ve velkém omylu, jestliže se domnívá, že dělá dobrodiní těm, jimž poskytuje práci a odměnu, které podporuje v nezaměstnanosti, za které i bojuje, aby jim zajistil lepší postavení, lepší životní úroveň, neboť všechny tyto prostředky nejsou jeho vlastnictvím, ale patří univerzální Prozřetelnosti, která toto veškeré dění na naší planetě řídí a všichni lidé zapojení do života a práce, pokud jsou neuvědomělí, jsou jen jejími figurkami, neprobuzeni a neznalí univerzálních zákonů, a jen jednotlivci z nich, praví zasvěcenci o tomto zákonitém postupu vědí, a proto se zde do této hry vědomě zapojují jako sebevědomé nástroje univerzální Prozřetelnosti.

Proto celý zevní svět vyšších stavů, neuvědomělý, požaduje od svých podřízených za své domnělé dobrodiní, jako jsou úlevy na daních, podpory ve stáří, sociální pojištění, zaměstnání, platy, atd., odměny ve formě chvály, slávy, bohatství, privilegií apod. A jestliže požadované odměny daleko převyšují jejich takzvané dobré skutky, sociální vymoženost, nastává z hlediska magické rovnováhy určitá nevyrovnanost, která se projeví jako karmická příčina, a jejími následky jsou zhoubné války, revoluce, nenávist, závist, vraždy apod.