Přesnost

09.03.2021

Přesnost je vysoce pozitivní (aktivní) vlastnost, která úzce souvisí s Věčností. Jsme-li prodchnuti touto vlastností, máme vždy na zřeteli všechny naše povinnosti, závazky, předsevzetí, které jsme na sebe dobrovolně převzali, abychom na ně nikdy nezapomněli. A pokud na nich pracujeme a neukončíme je, je nám stále třeba vymezené přesnosti k jejich realizování. Nesmíme nikdy za žádnou cenu dovolit bezdůvodně zameškat své povinnosti, předsevzetí, nebo je dokonce vynechat, pomíjet. To by nám velmi uškodilo a hned by se určitě opakovala taková příležitost, při které bychom se sotva zmohli na její překonání. Ze zkušenosti víme, že kdo jen o píď sleví ze svých povinností, cvičení, dobrých návyků, ten je vystaven nebezpečí , že se v krátké době z pohodlnosti a z nestálosti zcela vymkne přesnosti při konání všech svých povinností a předsevzetí.

Kdo je v tomto ohledu nesmlouvavý a přesný jako hodiny, ten dokáže vše uskutečnit v pravý čas. Pravý znalec života jasně poznává, že osudy každého člověka jsou také přesně vymezeny a časově přesně zařazeny do jeho dočasného života, který je ve skutečnosti jen pouhým okamžikem Věčnosti. Samotná Věčnost se svými absolutně přesnými a neúprosnými zákony je zcela prostoupena absolutní přesností, kterou nikdo nemůže ani v tom nejmenším změnit, neboť vše se musí naplnit přesně a včas tak, jak to stanoví věčné univerzální zákony. 

Přesnost v našem hmotném světě je jen pouhým odrazem absolutní přesnosti ve vesmíru. Proto je také náš život uspořádán pod vlivem našeho osudu absolutně spravedlivě a přesně podle odpovídajících příčin, které podmiňují náš dočasný život - je přesně časově vymezen od narození až do dočasného odchodu z fyzického světa. Nemůžeme tudíž odejít, dokud nenaplníme všechny naše následky vzniklé z příčin, ale také zde nemůžeme a nesmíme zůstat ani o minutu déle, jestliže jsme zde již zbyteční, tedy jestliže jsme již naplnili všechny naše osudové úkoly, které nám naše Prozřetelnost - ákáša určila.

Proto jsme samostatnou hvězdou - vycházející, kulminující a zapadající. Až po mnoha znovuvtěleních nabudeme příslušných odpovídajících hodnot, vlastností, schopností, dokonalostí: potom již nebudeme vycházet, kulminovat a zapadat, ale budeme věčně zářit svým vlastním, věčným, vše oslňujícím univerzálním Světlem, které naplňuje celý vesmír. Tak přesně je vymezena naše cesta do Věčnosti! Proto se ze všech sil snažme vypěstovat si určitý systém přesnosti v celém našem způsobu života, jenž by přesně odpovídal našim ideálům, přáním, povinnostem, dobrým denním zvyklostem, přesnému každodennímu pořádku, a nikdy ze svého programu nic dobrého nevynechávejme. Buďme vždy, všude, a ve veškerém našem počínání přesní jako hodiny a uvědomme si, že tímto napodobujeme samotnou absolutní přesnost ve Věčnosti, s níž se tímto způsobem přímo ztotožňujeme. Konečně se tato přesnost také odráží v celém našem životě a při všech možných příležitostech a přináší nám vždy dobrý výsledek. O tom se můžeme každý z nás sám osobně a hmatatelně přesvědčit!