Příliš souhlasu bez promyšlení

25.08.2020

Jsme-li zařazeni do práce v nějakém oboru, kde zastáváme určitou funkci, máme zodpovědnost a udílíme práci druhým, musíme stále počítat s tím, že se nás někdo z našich podřízených občas zeptá, jak provést to či ono, s čím si neví rady nebo když je v tom nejistý. V takovém případě se v nás ráda uchytí negativní (pasivní) vlastnost příliš souhlasu bez promyšlení, jednat z pohodlnosti a také proto, že jsme příliš důvěřiví vůči svým podřízeným nebo nejsme v každém takovém případě dobře obeznámení s věcí, problémem, se kterým se na nás náš podřízený obrací. Za předpokladu těchto okolností rádi dáváme souhlas k tomu, co nám říká a co míní náš podřízený, aniž bychom se vytrhovali z práce, do niž jsme zabráni, nebo z pohodlnosti, anebo přílišné důvěřivosti k podřízenému, nebo se nám nechce důkladně přemýšlet o věci nám sdělované, kterou dobře neznáme. Je to však chyba, která každopádně nese své ovoce. Po nějakém čase se ukáže že to či ono nebylo správně řešeno, napsáno, a tehdy se náš podřízený klidně odvolá na náš souhlas. Tím se ovšem právem svalí odpovědnost na nás a my z toho máme škodu, nepříjemnosti, újmy apod. Jistě si vzpomeneme na krále zvaného "Dobře", (král, Vladislav Jagelonský), který na všechno, co mu bylo řečeno, říkával "dobře" aniž si to přečetl, rozmyslel nebo se poradil. Odtud králův přiléhavý přívlastek. Král - "Dobře".  

Příliš souhlasu bez promyšlení je negativní (pasivní) velmi výchovná vlastnost, prozrazující naši slabou stránku odpovědnosti, slepé důvěřivosti vůči osobám, jejichž povahy a činy dobře neznáme, nebo proto, že jsme v tomto či onom oboru práce ještě nedokonalí, a proto se skrýváme za slovo "dobře" a z ostatních již dříve uvedených příčin. My si však tyto důvody příliš neuvědomujeme a ani se o to nesnažíme, dokud nám jejich následky, jak se lidově říká, nesáhnou na kobylku. Pak teprve se snažíme, všechny tyto chyby a jejich příčiny odstranit.

Z magického hlediska je tato negativní (pasivní) vlastnost vědomým přijímáním zodpovědnosti za práci a za činnost druhých osob, a tudíž i příjímání jejich následků. My přijímáme karmické zatížení příčin, které vytvořili naší podřízení s naším souhlasem, ale bez našeho prozkoumání jejich kvality, tj, bez poznávání, zda-li jsou pro nás dobré nebo špatné. A to vlastně rozhoduje.

Neuvědomělý člověk v takovém případě, přestože je tím sám vinen, tuto svou chybu neuznává a svaluje jí na své podřízené. Ti se ovšem marně brání, protože dokazovat takové věci, které se snadno zapomínají, je velmi těžké. Úřední šiml dá za pravdu vždy jen nadřízeným a nikoliv podřízeným. Spravedlivý člověk se ovšem snaží, pokud si na věc pamatuje, tyto své chyby napravit, podřízeným se nějakým vhodným způsobem omluví a příště se těchto následků vyvaruje. 

V magii se také musíme vyvarovat přílišného souhlasu s tím, co nám okolnosti, myšlenky, zejména pocitové projevy připravují, ale vše provedeme zcela podle své vůle. Naprosto se pak musíme vyvarovat jakéhokoliv souhlasu s cizími bytostmi, elementáry a elementály, s nimiž přicházíme do styku v neviditelném světě. tam platí jen rozkaz naší vůle a správné poznávání. Vědomý pasivní styk s astrálními bytostmi omezíme jen na nejmenší míru.