Přílišný důraz na krásný zevnějšek, abychom se všem líbili

24.07.2021

K docílení dobrého dojmu na příslušné vlivné osoby, které nás například přijímají do práce, používáme mimo slušného chování také slušného zevnějšku, tj., slušného a vkusného obleku, obuvi, košile, vázanky a podobně. 

Jestliže klademe příliš velký důraz na zevnějšek tj. na přemrštěně okrášlené hmotné tělo s chtivým výrazem ve tváři, abychom se svým zevnějškem co nejvíce zalíbili druhým lidem, pak je to přemrštěnost, chyba, která má základ a převahu v ješitné samolibosti. Chodíme-li s touto vlastností na trh a často ji opakujeme, stává se pro nás zlozvykem a my ji podléháme. Tím se odstáváme na scestí od pravého účelu svého slušného zevnějšku. Nedocilujeme tím žádného efektu, protože to děláme z nicotných důvodů, jasných a zřejmých každému bystřejšímu pozorovateli. Naopak tímto způsobem zesilujeme jen odpor a ošklivost vůči své osobě, o čemž se můžeme nenápadně přesvědčit, jsme-li ovšem toho schopni,  z uštěpačných poznámek lidí, kteří nás pozorují, s nimiž často přicházíme do styku. Je to také jistý důkaz, že současně klesá náš zájem o opravdový a slušný obraz naší duše, ducha a těla. Jestliže pokládáme přemrštěné zkrášlené hmotné tělo za důležitější nežli tělo astrální a duchovní, a to jen proto, abychom se všem zalíbili, pak tím snižujeme svou astrální a mentální úroveň. Tím v našem vývoji nastává značný výkyv, vedoucí k nezdravému zakrnění duše a ducha.

Abychom tomu zabránili, sledujeme vždy a při každé příležitosti účel strojení a zdobení hmotného těla. Zevnějšek musí být v souladu s vývojem a se zušlechťováním astrálního a mentálního těla, a to vždy rovnoměrně, stejně, ve všech úrovních. Slušný zevnějšek využíváme v prvé řadě pro správné uspokojení, že svou duši a ducha musíme také prezentovat krásným a vhodným, nikoliv však přemrštěným zevnějškem tj. hmotným tělem. Svou hmotnou stránku nesmíme tedy ani v tomto případě zneužívat k nesprávným a škodlivým účelům, jako je sobecká líbivost ve hmotném těla pro sebe a pro své bližní. Jestliže takto zneužíváme tělesnou schránku, znetvořujeme ji tím a sami se tak usvědčujeme z negativní (pasivní) vlastnosti, které sloužíme, aniž si to vůbec uvědomujeme.