Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Princip Vzduchu - Váju

28.07.2020

Jako další vzešel z akáši živel vzduchu. Zasvěcenci ho nepovažují za skutečný princip, nýbrž ho mají za zprostředkovatele mezi ohnivým a vodním principem, takže živel vzduchu udržuje takřka jako médium neutrální rovnováhu mezi aktivním a pasivním působením vody a ohně. Střídavým působením aktivního a pasivního živlu ohně a vody byl všechen stvořený život uveden v pohyb.

Vzdušný princip přijal v úloze zprostředkovatele od ohně vlastnost sucha a od vody vlastnost vlhka. Bez obou těchto vlastností by život nebyl myslitelný. Tyto dvě vlastnosti propůjčují principu vzduchu rovněž dvě polarity. V pasivním působení je to životodárná polarita a v negativním ničivá.

Nutno podotknout, že u jmenovaných živlů nejde o obvyklý oheň, vodu a vzduch, což jsou vlastně jen aspekty hrubohmotné úrovně, nýbrž že se jedná výhradně o univerzální vlastnosti živlů. 

pro úspěšné dokončení I stupně, je potřeba mít pod kontrolou tyto pozitivní a negativní vlastnosti vzduchu:

Pozitivní (aktivní): Radost ze života všeobecně, chápavost, bystrost, postřeh, paměť, bdělost, pilnost, pracovitost, přizpůsobivost, nedomýšlivost, opatrnost, nevměšování se do cizích záležitostí 

Negativní (pasivní): pesimismus, nechápavost, tupost, zapomnětlivost, liknavost, lhostejnost, ledabylost, lenost, nepřizpůsobivost, konzervativnost, domýšlivost, neopatrnost, vměšování se do cizích záležitostí