Přizpůsobivost (země)

19.03.2021

Přizpůsobivost je jedna z těch vlastností, která dělá člověka spokojeným a vyrovnaným. Chceme-li dobře žít a s úspěchem se probíjet, musíme se za každých okolností podrobit nutnosti, poměrům, prostředí, svým spolupracovníkům, zvláště pak svým nadřízeným tak, abychom nikde neporušili harmonii a nevydali se následkům libovůle některých lidí. Ze zkušenosti víme, že nepřizpůsobiví jsou často v rozepři se svými sousedy, které dobře nesnášejí pro jejich odlišnou povahu. Přitom ovšem velmi trpí následky této nepřizpůsobivosti, nesouladu, nemajíce nikde opory a pevné půdy pod nohama. Jejich negativní (pasivní) vlastnosti jsou přímo vydrážděny, nemohou se uklidnit, a navíc se posilují každodenním opakováním a rostou jako larvy, stíny, fantomy, aniž si je neuvědomělí lidé uvědomují. Kdyby se však lidé přizpůsobili každé situaci, prostředí a lidem, kteří s nimi žijí, spolupracují, nezavdávali by příčiny pro tvoření silně vyvinutých negativních (pasivních) vlastností a mnohem snadněji by překonávali obtíže, které jim jejich osud připravil. 

Přizpůsobivost je také kus mlčenlivosti, neboť tím, že se vždy, všude a ve všem přizpůsobujeme, zahlazujeme jakoukoliv stopu naší pravé vnitřní podstaty, kterou si chráníme před zevním světem jako oko v hlavě. Například půjdeme do společnosti, kde se třeba probírá náboženství. Nikdy nikomu nic nevysvětlujeme, jen když nás požádá, a v tom případě můžeme sdělit jen to, co může ze svého stanoviska podle stupně své zralosti pochopit. Zároveň se však nesmíme asi slovem dotknout jeho přesvědčení, dokonce jej snad přemlouvat, přesvědčovat a vnucovat mu něco, co se nesrovnává s jeho názory a přesvědčením. Naopak každému ponecháváme to, v co věří či nevěří, neboť po tom nám vůbec nic není, na to nemáme vůbec žádné právo. To je vnitřní vývoj každého jednotlivce a ten je pro nás nedotknutelný, protože každý člověk je hvězdou sám pro sebe. Proto se každému musíme tímto způsobem přizpůsobit. Ovšemže od druhých lidí nikdy nepřijímáme nic, co by nám uškodilo. Své skálopevné přesvědčení, k němuž jsme svým vývojem došli, si nedáme nikým kazit a odcizovat. To je správná přizpůsobivost. 

Mistrně a dovedně zahrát svou úlohu při kterékoliv příležitosti znamená vyspělou přizpůsobivost a kus mlčenlivosti. Přizpůsobivost dobře uplatňujeme zejména v magii, dovedeme-li se při každém svém magickém úkolu, výkonu správně přizpůsobit ve všech živlech a úrovních, tj. svým hmotným, astrálním a duchovním tělem. Mnozí lidé mají mnoho co děkovat své přizpůsobivosti, že dosahují mnoha úspěchů ve svém životě. Kdo se dovede dobře přizpůsobit třeba v sebehorší a nebezpečnější situaci, vždy ze všeho vyvázne, protože je žádný člověk nemůže prohlédnout. Z toho důvodu mohou takoví lidé klidně žít i mezi sebevíce protichůdnými lidmi, společností, protože dokážou mistrně zamaskovat všechno to, co by je kde mohlo prozradit, a nikdy se nedopustí žádných pošetilých řečí, které by je kompromitovaly a nakonec prozradily. Jsou při své přizpůsobivosti zcela samostatní a nenechají si nikdy a nikde a od nikoho nic namluvit: věří jen sobě a svým šlechetným zásadám, které chrání jako oko v hlavě.