Přizpůsobivost (vzduch)

17.11.2021

Přizpůsobivost je jedna z užitečných pozitivních (aktivních) vlastností, která nám velmi pomáhá v době, kdy se v základu mění naše politická a hospodářská struktura, prostředí, ve kterém pracujeme, kdy nastávají docela jiné životní podmínky, než na jaké jsme byli doposud zvyklí. Někdo se svou naivní tvrdohlavostí, se svým vlastním přesvědčením, nechce ani slyšet, ani připustit, že by změnil své dosavadní myšlení, svůj dosavadní způsob života a že by se alespoň částečně přizpůsobil změněné situaci. To je velká chyba. 

Z hermetického stanoviska víme, že vše, co se odehrává na naší zeměkouli, je univerzální a vše je řízeno precizními univerzálními zákony, dále že vše co existuje, je opravdu do určité míry čisté, podle stupně svého vývoje pro nás prospěšné, i když se nám zdá, že mnohé ze stvořeného a existujícího je podle našeho osobního názoru a podle názoru tohoto zevního světa špatné, ohavné, zločinné atd., zvláště ve stínu a světle všech negativních (pasivních) vlastností. 

Opravdu se však na světě neděje nic nadarmo, ale vše má svůj čas, místo a účel, úkol, který musí splnit do posledního písmene. To ovšem obyčejní, nezasvěcení lidé nevědí a neuvědomují si to, proto o tom mudrují - "to by mělo být tak, nebo jiné zase obráceně" - a podobným způsobem překrucují skutečnost, kterou si nikdo z nezasvěcených nemůže uvědomit ani ji změnit. Uvažujme. Má se Prozřetelnost přizpůsobovat lidem, kteří jsou nedokonalí, kteří v naprosté pravdě vůči ní vůbec nic neznamenají, anebo se tito lidé mají Přizpůsobovat Prozřetelnosti, to znamená všemu co se na světě odehrává? Kdo nás stvořil k obrazu svému, kdo nám dává hojnost všeho, co potřebujeme ke svému životu, kdo nás ochraňuje ode všeho zlého, na koho se obracíme, když jsme nemocní, když potřebujeme pomoci a nikdo na světě není stavu nám pomoci, jak bychom potřebovali? Až tam je třeba se zamyslet, abychom jasně poznávali pravou podstatu veškerého života na světě (z  univerzálního hlediska). Proto máme také zapotřebí správně pochopit radikálně změněné poměry, které se v současné době projevují na celém světě. 

Jsou to určité mezníky vývoje lidské společnosti, které je třeba vždy respektovat a přizpůsobit se jim, každý podle svého přesvědčení, v čem by mu to či ono lépe prospívalo. Neboť vše je podle stupně svého vývoje čisté, pro nás velmi užitečné, jak to pozitivní (aktivní), tak zvláště to negativní (pasivní). 

Klasickou přizpůsobivostí si získáváme všude přátele, sympatie a z toho plynoucí úspěchy a štěstí. S patřičnou dávkou přizpůsobivosti proto umíme dobře sehrát každou úlohu, která se v našem životě namane, kde jsme nuceni ukázat, co dovedeme, jaké máme názory, plány v přítomnosti a v budoucnosti. Svou přizpůsobivostí se však nikdy nezpronevěříme svým skutečným ideálům a cílům, které nám jako maják jasně svítí na cestě do Věčnosti. Jasně si uvědomujeme i to, že nám nemůže být zkřiven ani vlásek na hlavě, pokud upřímně a vytrvale zachováváme všechny univerzální zákony, a že jsme pod nejmocnější ochranou, jaká vůbec existuje. A samozřejmě, že nikdy nic neprozrazujeme a svou přizpůsobivostí zahalujeme všechny stopy, které by vedly k našemu odhalení. Přizpůsobivost je tedy také kus naprosté univerzální mlčenlivosti. To si musíme jasně uvědomovat.

Kolik lidí dnes trpí za svou tvrdošíjnou nepřizpůsobivost daným poměrům, a jistě zbytečně, neboť tím nikomu na světě nepomohou, ale jen škodí sami sobě. Osudové následky jim to jasně říkají.