Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Proč ztrácíme vědomí o minulých životech?

01.06.2020

Vědomí minulých životů ztrácíme proto, abychom se v našem současném vývoji, osudu, mohli co nejvíce zlepšit. Pokud bychom byli zpraveni o našich minulých životech, věděli bychom, že musíme vyrovnat ty či ony příčiny, a žili bychom více či méně šablonovitě. Život by pro nás pozbyl na zajímavosti.