Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Prolhanost

23.01.2021

Prolhanost používají lidé ryze sobečtí, kteří svým vystupováním dělají dojem imponujících lidí. Takoví lidé nemají zpravidla co ztratit, protože každá jejich prolhanost jim samozřejmě nese i následky. Po určité době jsou odhaleni a propuštěni ze zaměstnání. Příklad: Jistý člověk přijde z jiné země do průmyslového města a žádá tam o místo inženýra. K tomuto účelu si sehnal příslušné průkazní listiny, ale do nich si sám podvodným, odborným způsobem vepsal titul inženýra. Třeba i studoval na vysoké škole, ale studia nedokončil pro neprospěch a lajdáctví a nyní by přece jen rád těžil ze svého bývalého vzdělání tak, aby mu to něco vyneslo. V úloze inženýra umí vystupovat, a když byl přijat, snažil se své nedostatky zakrýt prolhaným a drzým chováním. Konečně, je jistě jistě známo, že drzý podvodník spíše projde světem nežli takový nesmělý jelimánek. Svět na tyto významné vlastnosti velmi silně reaguje. Po určité době ovšem příslušní činitelé na jeho podvod přijdou, propustí jej z práce a oznámí věc příslušnému soudu. On je ale rád, že na tom přece jen něco získal. S takovými případy podvodný člověk již předem počítá a nijak mu nevadí, když to někde ihned prohraje. Jde však tak dlouho po šikmé ploše, až se za své podvodnictví dostane před soud a potom do vězení. Jestliže se mu jednou vězení již omrzí, pak zanechá prolhanosti nebo ji nebude používat tak často a ne  v tak velkolepém stylu a snad se přece napraví. 

Vidíme, že prolhanost se nevyplácí a má velmi často zlé následky, protože vězení se jí stále lepí na paty. Následky se zpravidla dostavují velmi brzy. Některé světové organizace nebo i státy udržují pro svou informační službu mnoho tajných služebníků, třeba ve funkci vyzvědačů, zpravodajů, které si zvláště k tomu účelu vybírají právě z řad mezinárodně prolhaných a úžasně rafinovaných individuí, jež jsou jinak velmi inteligentní. Dovedou se výborně přizpůsobit každé situaci, ovládají zpravidla několik jazyků a jsou výtečnými herci. V mezinárodní politice se maskují jako pozorovatelé, spisovatelé, reportéři, zpravodajové, novináři, ale ve skutečnosti fungují jako vyzvědači. Dlužno připomenout, že jsou mezi nimi i lidé slušní, toužící po pravdě, kterou nikdy nezneužívají k nějakým sobeckým záměrům jakéhokoliv druhu. Této negativní (pasivní) vlastnosti se v zásadě používá k účelům ryze sobeckým, negativním. To je samozřejmé. Ale mág, aby se nenechal nikde a od nikoho poznat a odhalit, může s klidem používat tuto vlastnost, která mu jistě dobře poslouží, protože ji používá k dobrému účelu. Také kdyby chtěl touto vlastností pomoci opravu potřebnému člověku, může ji bez obav a s úspěchem použít. 

Vidíme, že tuto vlastnost lze používat jak ke špatným, tak k dobrým účelům. Vždy je však třeba si jasně uvědomit, proč a k jakému účelu tuto vlastnost chceme použít, neboť tato vlastnost je právě tak čistá, výchovná a účelná jako kterékoliv vlastnost pozitivní (aktivní). 

Proti prolhanosti stavíme naprostou upřímnost a pravdu. Pokud by nám tyto dvě pozitivní (aktivní) vlastnosti nestačily, můžeme také, jak již bylo dříve naznačeno, používat i negativní (pasivní) vlastnost prolhanost, ovšem jedině k dobrým účelům a v naprosto odůvodněných případech.