Proměnlivost

28.06.2021

Jako je proměnlivé počasí, takový může být i člověk ve své negativní (pasivní) vlastnosti proměnlivost. Jednou je veselý, jindy smutný, zádumčivý, netečný, někdy zase mnohomluvný, pak zase zlostný, nevrlý, hašteřivý a podobně. Tyto jeho náladové vlastnosti se velmi rychle střídají, takže se z jeho mrzuté nálady obratem stává nálada radostná nebo žalostná, podle toho, jak mocně v němu působí negativní (pasivní) vlastnost proměnlivost. Těmito neovládanými proměnlivými náladovými stavy působí takový člověk na své okolí tj. na své bližní, kteří jej odmítají, protože jsou jim přímo otravováni. Nositel této negativní (pasivní) vlastnosti si její nepříjemné působení na ostatní lidi neuvědomuje, a když jej někdo na tuto vlastnost, náladu nějak upozorní, hned se urazí a v této náladě se ještě více zatvrdí. 

Proměnlivé mohou být také názory, myšlenky ohledně různých problémů, ale ve skutečnosti to jsou naši škůdci, neboť nás okrádají o naše vlastní rozumné názory, myšlenky vyvěrající ze samostatnosti. Tak například dnes máme na určitou věc, problém, názor takový, ale za několik hodin přemýšlení se v nás ujme myšlenka jiná, vznikne nový názor, a tak to pokračuje, až se vystřídají četné názory, z nichž nás ani jeden nemůže uspokojit a my v této nejistotě tápeme. V tomto stavu se právě uplatňuje naše proměnlivost, nestálost, ubírající nám na samostatnosti a rozhodnosti.

Jiného druhu je proměnlivost, kterou si sami vytvoříme z vlastní vůle. Podle svého přání měníme své city podle toho, kde a s kým mluvíme, jednáme, pracujeme, nebo měníme i své vlastní názory zase podle změny situace. Podle změn různých důležitých příčin a okolností měníme také své představy, jež se mění jako obrazy v kaleidoskopu, aby nás správně poučily o některé věci, záležitosti, kterou máme vyřešit. Tato vlastnost je silně pozitivní (aktivní), protože pramení z vlastní vůle a je výsledkem našeho přání.

Jinak je tomu u proměnlivosti negativního rázu, které je člověk pasivně vystaven a vydává se jí napospas, každou chvilku jí podléhá, aniž se proti ní brání, a ona takovýmto způsobem z jeho náladové slabosti čerpá životní sílu a oslabuje jej.

Proti této negativní (pasivní) vlastnosti se bráníme pevnou stálostí ve všem našem jednání a nikdy nepřipustíme, aby v nás vznikly jiné nálady, názory, myšlenky, představy, dojmy než takové, jaké si sami přejeme podle naší vůle. Samozvané nálady, myšlenky, pocity, představy, dojmy, halucinace a podobné stavy ihned v zárodku ničíme a nepřipustíme, aby se v nás zahnízdily.