Pronikavost

20.09.2020

Pronikavost je významná pozitivní (aktivní) vlastnost, kterou si stavíme svůj chrám Šalamounův. Známe pronikavost bystrého rozumu, jenž stále více a více odkrývá záhady a tajemství Přírody ve formě vynálezů, objevování nových zdrojů, sil, užitečných prvků, atomů, léků a jiného přírodního bohatství, které lidstvo používá ke svému prospěchu, ale bohužel také ke své zkáze. 

Mágům je velmi dobře známa úžasná pronikavost myšlenek, které zachycujeme (v duchovní úrovni) jako anténou. Proto tak těžko paralyzujeme pronikavost negativních myšlenek, abychom jimi neznehodnotili svůj charakter a abychom si uchránili svou živlovou rovnováhu, svou čistotu vždy , všude a ve všem. Z příkladu úžasného pronikání myšlenek si můžeme vzít dobré poučení, abychom se i my stávali tak pronikavými svými duchovními a duševními vlastnostmi, jimiž se projevujeme zde na hmotné úrovni. Proto je pro nás nezbytně nutné, abychom si takovou mocnou pronikavost ducha a duše vypěstovali již zde, na hmotné úrovni, neboť ve světě neviditelném ji budeme velmi často ba stále potřebovat.

Největší pronikavostí oplývá univerzální věčné Světlo, které proniká a obsahuje vlastnost vševidoucnosti, všepronikavosti bez času a prostoru. A takovou nejvyšší pronikavost si také můžeme vypěstovat zde na hmotné úrovni ve hmotném a astrálním zraku. Pokud toto dokážeme, získáme dokonalou jasnovidnost. Jsme-li jasnovidní, proniká náš hmotný, astrální a duchovní zrak skrze všechno, co existuje, tedy i skrze hmotu, éter, tmu, a jasně vidí vše, co si přeje vidět, bez času a prostoru, tedy na jakoukoliv vzdálenost a v témže okamžiku, kdy si přejeme tu nebo onu věc vidět. Taková je úžasná pronikavost a vševidoucnost bez času a prostoru.

 Současně s naším jasnovidným zrakem proniká i naše vědomí tam, kde si přejeme, abychom jasně poznávali vše stvořené, co nás nejvíce zajímá po stránce duchovní a duševní, při současném sledování těch nejkrásnějších a nejšlechetnějších úmyslů. 

Také svými myšlenkami (elementály) pronikáme do duchovní úrovně každé bytosti a dovedeme ji těmito elementály tak mocně upoutat na tu či onu věc, předmět, záležitost nebo nějaké krásné věci, vlastnosti, pocity, činy, že taková osoba, pokud není vysloveně zaujatá proti vyslané myšlence, ji s radostí příjme a vykoná to, co jsme do své myšlenky (elementála) vložili. Tak mocně působí naše vypěstovaná pronikavost v kterémkoliv směru ve všech univerzálních živlech a úrovních. 

Stejně tak můžeme do kterékoliv úrovně proniknout působením živlů a uskutečnit tam vše, co si přejeme, ovšem za předpokladu, že máme živlovou rovnováhu, že naše působení, pronikání živly a jejich vlastnostmi je odůvodněné z hlediska univerzálních zákonů a že tímto způsobem sledujeme jen to nejšlechetnější. Vidíme, že pronikavost je univerzální vlastnost, kterou si v sobě musíme zde na hmotné úrovni co nejlépe vypěstovat, protože ji budeme nezbytně potřebovat v neviditelném světě. Vypěstujeme-li si tuto vlastnost, můžeme ji používat vždy, všude a ve všem a na světě neexistuje nic, kam bychom touto vlastností nemohli proniknout. Její pomocí nabýváme také univerzální Poznání všeho, co existuje.