Prozrazování tajemství

01.02.2021

Žák, který nemá tuto vlastnost alespoň částečně zvládnutou (podle stupně svého vývoje), upadá často do pokušení, abych někomu ze svých přátel a známých nezasvěcených lidí prozradil něco ze svého hermetického, magického učení (tajemství) a tím se před nimi pochlubil. Někdy snad na počátku své hermetické cesty prozrazování podlehne, ale chybami se člověk učí. To platí především pro žáka magie, hermetismu, že již nikdy nic takového žádnému nezasvěcenému člověku neřekne, neboť pozoroval, jak zhoubné následky tato vlastnost má. Především ztrácí jakýkoliv další postup v magii-hermetismu, ale ztrácí dokonce i to, co si dosavadními cvičeními získal, a jeho vědomí ustrne. 

Prozrazování je také určitým druhem profanace, jestliže se tyto posvátné věci dostanou ke sluchu lidí, kteří jsou právě proti těmto věcem vyhroceni. Reagují na to jen s výsměchem, protože nejsou zralí, nemají k nim předběžné znalosti a vychování. Proto nadevše moudře a správně řekl pravý zasvěcenec Ježíš Kristus: "Neházejte perly sviním!" 

Všeobecně vzato: prozrazování tajemství je ponejvíce vlastností žvanivých lidí, kteří zabřednou do působení této negativní (pasivní) vlastnosti při každé vhodné příležitosti, jež jim tato vlastnost připraví ve styku s nezasvěcenými osobami: protože následkem své lehkomyslné žvanivosti nejsou schopni správně sledovat své myšlenky a svou řeč, rozžvaní se na plno do té míry, že prozrazují věci pro každého zasvěcence přísně tajné. Protože veškerá tajemství jsou vázána přísahou tj. slavnostním slibem, že žádný žák ze svého tajemství nikdy a nikomu nezasvěcenému nic neprozradí, je tedy prozrazování tohoto tajemství velkým hříchem (velkou chybou) proti Duchu svatému. Takový žák je potom již navždy ztracen. 

Také v obyčejném životě přísně zachováváme tajemství, jestliže jsme se k němu podle svého správného přesvědčení ústně či písemně zavázali. Prozrazení takového tajemství nám přináší zlé ovoce, například propuštění ze zaměstnání, trest, ztrátu majetku, ztrátu čestných občanských práv atd. V tomto případě nám již příslušní činitelé nevěří a nesvěří nám tedy žádné důležité úkoly, které mají být utajeny. Mimoto je to z hlediska univerzálních zákonů velká chyba, těžce napravitelná. 

Tuto negativní (pasivní) výchovnou vlastnost odstraňujeme vlastností opačnou tj., naprostou mlčenlivostí, dále stálou kontrolou všech svých myšlenek, citů a stavů, které by nás k prozrazování tajemství nutily za připravených příznivých okolností. 

O svých tajemstvích můžeme mluvit pouze se svými spolužáky a hlavně Mistry-učiteli, kteří jsou pro nás vždy, všude a ve všem pravým vzorem. Před nezasvěcenými lidmi o svých tajemstvích nemluvíme nikdy, nikde a za žádných okolností, i kdyby to byli naši rodiče, bratři, sestry, manželka, manžel, děti nebo přátelé. V případě, že tajemství, ke kterému jsme se zavázali ve světě hmotném, bylo prozrazeno jinými osobami, toto tajemství pro nás přestává být skutečným tajemstvím a my jím už nejsme vázáni. Ovšemže o něm nikde zbytečně nemluvíme, zvláště tam, kde by nám to škodilo. 

Bylo-li však naše magické tajemství prozrazeno jinou osobou a my se o tom dovíme od jiné třetí nezasvěcené osoby, o této věci z důvodu mlčenlivosti vždy pomlčíme a nějakým způsobem se vymluvíme.