Psychické stavy, transmedialita, jasnozřivost, spiritismus?

26.04.2020

Když se člověk se svým vědomím přemístí do solar plexu svého těla a spojí se s akášickým principem, vznikne tím takzvaný stav transu. Pravá medialita je pasivní kontakt s neviditelnou bytostí. Tato medialita se nachází pod kontrolou naší vůle, která kontakt také řídí.

Jasnozřivost je lidská vlastnost, kdy člověk všechno, co si přeje, může jasně vidět - se zavřenýma nebo otevřenýma fyzickýma očima, ve viditelném a neviditelném světě. Je úplně jedno, jestli v křišťálové nebo skleněné kouli, v magickém zrcadle nebo v naleštěné ploše skříně. Kvalita viděných věcí závisí na čistotě charakteru mága. Jasnozřivost závisí na:

1. nadání, založení,

2. zralosti mága,

3. astrálním vývoji.

Tato schopnost bude vyvolána hlavně pomocí univerzálního světla.

Spiritismus je pasivní a nekontrolovaný kontakt lidské bytosti s bytostí z neviditelného světa prostřednictvím média, které se dostalo do stavu transu pomocí modlitby, extáze, nebo nějakým podobným způsobem tento stav vyvolalo. Takový případ je velmi škodlivý, i když v některých případech skutečně dojde ke spojení s určitými dobrými astrálními bytostmi. Média zpravidla ovšem pokládají fantomy za duchy zemřelých bytostí. Pomocí opakování určitých myšlenek je možno stvořit několik set fantomů.

Někdy zde hraje roli také podvědomí dotyčného média.

Spiritistické médium, lidská bytost, bývá toliko nástrojem nekontrolovaných sil, který se bez vlastní vůle podřizuje škodlivým vlivům nízkých astrálních bytostí.