Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Působení nervů a jejich přetěžování.

20.07.2020

Nervy jsou hlavním faktorem všech našich smyslů. Jejich hlavní centrum se nachází v mozku a v páteři. Každý smysl je spojen nervy, jako elektrickým vedením, se svým hlavním centrem v hlavě, v mozku. Smyslové vnímání nastává prostřednictvím smyslových orgánů nervovou cestou k mozku, kde si toto vnímání uvědomujeme. 

Nervy bývají oslabovány, pokud je nějakým způsobem přetěžujeme, např. oči silným světlem, uši příliš hlasitým zvukem, příp. popálením, poraněním nervů, ať už kdekoli na těle. Mohou onemocnět a působit škodlivým vlivem na naše zdraví a smysly. Také různé nemoci mají na nervy a smysly škodlivý a rušivý vliv.