Pýcha provázená bezmocnou lítostí

06.02.2021

Motto: Pýcha spojená s lítostí je absolutně bezmocná

Pýcha se cítí na koni nejvíce tehdy, když je nezlomná, trvalá, nesmlouvavá, uznávající jen sebe sama, to vlastní malé "já". Jakmile je však pýcha jednou zlomena, krutě se brání, používá všechny možné triky a příležitosti, aby se udržela, aby se znovu zachytila, zvítězila, a když se jí to nepodaří, spojuje se s bezmocnou lítostí. A tehdy nastává určitý velmi důležitý obrat v charakteru člověka. Člověk, který byl ve své velké pýše uražen tím, že mu někdo řekl pravdu přímo do očí - a často to mohou být jeho vlastní přátelé, děti, příbuzní - náhle upadne do bezmezné lítosti, že mu někdo nespravedlivě vyčítá něco, co jej dosud blažilo, povyšovalo nad druhé bližní, co jej při pochlebování ještě více zvedalo v domýšlivém velikášství, a nyní se v něm toto vše bortí jako domeček z karet. Jak je možné, že jej jeho vlastní děti, přátelé, příbuzní po této stránce nadřazenosti, ke které je stvořen, předurčen, nectí, více si jej neváží, nemají jej rádi a naopak mu otevřeně říkají sprostou lež, že je snad přehlíží, že na každém něco vidí, že každému nařizuje co má dělat, jak prý je pohrdlivě odsuzuje, na jejich pozdrav ani nereaguje atd.

A po tomto poznání se takového člověka zpravidla zmocní bezmocná falešná lítost, která jej zaslepí tak, že opět lituje své bývalé pýchy, která v něm panovala a utvářela v něm bezcitnost, bezohlednost vůči všem, se kterými přicházel do styku, zejména s lidmi podřízenými, kteří jsou na něm závislí. Takováto změna, obvykle doprovázená hospodářským úpadkem nebo odhalením jeho neschopnosti v určité složce lidské společnosti, v něm utváří nepřeklenutelnou přehradu k poznání pravé příčiny, tj. k poznání své dlouho pěstované vlastnosti pýchy. 

Proto než by v sobě probouzel poznání skromnosti, pokory jež jsou opakem pýchy, raději se utrápí ve své bezmocné lítosti nad ztrátou všeho toho, co mu jeho pýcha přinesla a co s ní nakonec ztratil. V takovém stavu bezměrné lítosti spojené s pýchou není schopen se zase postavit na vlastní nohy a této vlastnosti podléhá stále více a více. Jen tvrdá zkouška, tvrdý krušný život, ba samo neštěstí ještě může změnit jeho povahu, aby v bídě a utrpení poznal skromnost a pokoru. 

Děkuji Mistře...