Rada k boji s negativními vlastnostmi dle povahy člověka

28.02.2020

Jestliže jsme pochopili (dle naší vyzrálosti) po prožití manifestace víry, že smyslem života je zušlechtění našeho ducha, tak mám pro začátečníky malou "velkou" radu jak si co možná nejlépe pomoci v boji s negativními vlastnostmi. Než ale přejdu ke konkrétní radě tak ještě zmíním, připomenu, že vše co děláme je primárně s cílem zušlechtění našeho ducha - nikoliv pro získání určitých schopností apod. Na základě přehledu získaného introspekcí se musíme dostat do živlové rovnováhy tzn, že všechny naše vlastnosti - ať dobré, či špatné, - v každém živlu sečteme podle předem stanoveného systému doporučovaného Mistrem Františkem Bardonem a tím dostaneme přehled vlastností které musíme odbourat (dostat pod kontrolu) a které musíme získat, abychom dosáhli živlové rovnováhy. Jak jistě všichni víme existují čtyři druhy povah, které se mohou i libovolně kombinovat - u člověka žijícího nevědomě lze dle jeho zbarvení jednoduše poznat k jakému charakteru nejvíce inklinuje - stejně tak i "obyčejní" lidé, díky své intuici  poznají o jakou osobu se jedná. Charaktery lidí zmiňuji proto, protože dle daného charakteru podléhají i určitému živlu - čím je charakter vyrovnanější tím hůře lze povahu člověka posoudit. Klidně se zamyslete a jistojistě přijdete na to jaký charakter máte Vy sami, jaký vaše žena, kolegové z práce apod. Těchto charakterových rysů, živlové převahy v našem těle můžeme krásně použít proti boji s negativními vlastnostmi, protože můžeme využít jejich aktivní / kvalitativní a kvantitativní sílu vlivu (daný vliv je u daného charakteru nejsilnější, jinak řečeno nebudu se snažit vlastnost  odbourat vůlí, když vůle je jedna z vlastností, kterou potřebuji posílit tzn, použiji to v čem jsem nejsilnější).   

V případě, že má člověk povahu cholerickou - kdy nejsilněji je v těle zastoupen živel ohně, může proti svým vlastnostem nejlépe bojovat, aktivně, silou své vůle.

Při převládajícím živlu vzduchu - povaha sangvinická, je třeba jít cestou Intelektu a to především autosugescí.

Při převaze živlu vody, flegmatikové, mohou velmi úspěšně v tomto boji volit transmutaci -přeměnu dané vlastnosti v opačnou, například nenávist v lásku, lajdáctví ve svědomitost a podobně.

A konečně při převaze živlu země - povaha melancholická, můžete vyzkoušet určitý druh izolace, tzn, distancovat se od nežádoucí vlastnosti -nemít se špatnými vlastnostmi nic společného. 

Pomocí těchto příkladů, máte největší šanci, než se začnete živlově vyrovnávat a tím získávat i vlastnosti a schopnosti dalších živlů, zabojovat a negativní vlastnosti dostávat pod kontrolu. Čím více budete vyrovnáni tím těžší bude pro vaše okolí odhalit vaší povahu. V pozdější fázi samozřejmě doporučuji dle článku boj s negativními vlastnosti se naplno pustit do boje vašeho vyššího JÁ proti vašemu nižšímu JÁ a samozřejmě nezapomenout také získávat vlastnosti pozitivní - seznam vlastností pro úspěšné dokončení prvního magického stupně jsem pospal zde.