Radost ze snižování a ponižování bližního

11.10.2021

Motto: Radost ze snižování a ponižování bližního znamená opovrhování lidskou důstojností

Je to jistě nezdravá, falešná a neupřímná radost, která vzniká v sobeckém člověku při každé příležitosti, jde-li o bližního, kterého zvláště nenávidí nebo který mu stojí v cestě při jeho existenčním postupu. A nebo je to skoro sadistická vlastnost, která se projevuje u každého případu, tedy i u neznámých osob, s nimiž nemá nic společného, již jen proto, že se někomu děje něco nepříznivého, nepříjemného. Tím si touto falešnou radostí, pocitem ulevuje, že nejen on sám, ale také druzí musí nějakým způsobem trpět, musí být ponižováni, snižování a podobně.

Ve skutečnosti je to vlastnost nevyrovnaného člověka, který vlastně ani neví, že se tímto pocitem radosti neraduje nad snižováním a ponižováním bližního, ale že toto snižování a ponižování bezděčně přijímá a tím v sobě vyjadřuje zmíněnou falešnou radost sebou samým a tvoří si nepříznivou karmu, která se u něho projeví zpravidla tehdy, kdy se toho vůbec nenaděje, nebo v příštím pokolení atd.

Univerzální zákon o příčinách a následcích, karmický zákon, je absolutně spravedlivý a neúprosný a každému dává co zasel. Neboť všechno to, co děláme, co komu přejeme a jak při tom myslíme a cítíme, to vše se v nás odráží jako v zrcadle a tvoří příslušnou příčinu ve světě Příčin, a sice nikoliv pro bližního, ale pro nás samé. Abychom se toho vyvarovali, přejeme proto každému bližnímu, i kdyby to byl náš nepřítel, jen to nejlepší, a z jeho ponižování se poučme, že je to pouze moudrý a výchovný prostředek k odstranění některé jeho negativní (pasivní) vlastnosti. Proto a jen z tohoto správného důvodu mu upřímně přejeme, aby se tím poučil a napravil. 

Radost ze snižování a ponižování bližního vlastní nejvíce lidé závistiví, kteří závidí svým bližním lepší postavení, lepší životní úroveň, lepší vlastnosti a schopnosti, dále jejich populární oblíbenost a podobně, a nemohou se ani dočkat, kdy jejich nenávidění, záviděníhodní bližní utrpí nějakou újmu, třeba i neštěstí jakéhokoliv druhu, aby se jim ještě nakonec vysmáli a ulehčili tak své závisti a nenávisti.