Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Řeči vedoucí k podráždění negativních (pasivních) vlastností u bližních

05.04.2021

Někdy se stávají případy, že někteří lidé, kteří znají slabosti svých sousedů (negativní vlastnosti, vášně, koníčky apod.), rádi přikládají do ohně podrážděním takových vlastností (slabostí) u těchto sousedů. Například vydráždí někoho, kdo si potrpí na něco zvláštního, třeba i klukovského, aby dejme tomu šel navečer v určitou dobu pod okna jednoho známého a vyprovokoval jej nějakou známou písničkou, na níž dotyčný reaguje vzteklými nadávkami a pronásledováním provokatéra. Nejde-li v takovém případě pouze o dobromyslný žert, kterému všichni účastníci dobře rozumějí, aniž se urážejí, ale srdečně se tomu zasmějí, pak je taková písnička míněna škodolibě a má za následek prudkou odezvu, jež v prvé řadě postihne jejího původce a v menší míře spolupachatele. To je příklad v malém měřítku.

Řeči vedoucí k podráždění negativních (pasivních) vlastností u našich bližních, jež jsou zaměřeny na celé davy lidí, například při politické demagogické přednášce, mají dalekosáhlé následky, a to tím větší, čím prudčeji řečník útočí svou vznětlivou řečí na mysl a srdce přítomných posluchačů, kteří nakonec mají být nástrojem jeho politiky. Pak dochází případně i ke rvačkám, vraždám a jiným brutálním násilnostem, k velké nenávisti jedněch vůči druhým jedině proto, aby někdo z takových řečníků přišel tímto způsobem k moci, ke slávě, k povýšenému stavu a k majetku. K takovýmto ryze sobeckým účelům tedy slouží řeči vedoucí k podráždění negativních (pasivních) vlastností u bližních. 

A co může z magického hlediska očekávat takový člověk, který svým zlovolným vystoupením a chováním zavinil třeba i smrt mnoha lidí? Nejméně desateronásobnou smrt a utrpení za každého, jeho vinou zavražděného člověka. Takové vyrovnání účtů, které je naprosto správné, spravedlivé a platné, může nastat až po mnoha znovu vtěleních a je doprovázeno velkým utrpením. Samozřejmě, že si takový člověk v budoucích pokoleních nemůže dobře vysvětlit, proč má na tomto světě samé soužení, bídu a utrpení. Zatouží-li však po sebepoznání, bude mu to jistě dobře objasněno. 

Proti této negativní (pasivní) vlastnosti se bráníme vlastností opačnou, pozitivní (aktivní) tj. uklidňováním všech těch bytostí, které jsou toho hodny, a naprostou mlčenlivostí. To znamená, že nikdy nikoho nevyprovokujeme k žádnému nekalému činu, a kde můžeme a je to namístě,  každého nenápadným způsobem uklidňujeme. Při tom za každou cenu zachováváme klid a rozvahu, ať se děje cokoliv, vyhýbáme se také, jak jen můžeme, veřejných schůzím, kde řečníci pronášejí své demagogické řeči jedněch proti druhým. Tímto způsobem si zachováváme naprostou nadvládu nad zmíněnou negativní (pasivní) vlastností.