Respektování vlastností našich bližních

16.12.2020

Respektujeme vlastnosti našich bližních tím, že se nestavíme do cesty jejich působení. Nemáme vůbec žádné právo nikomu vyčítat něco, co je nám proti mysli, co je pro nás z našeho osobního hlediska protivné, odporné, hnusné a co bychom sami nikdy neučinili. Pamatujeme, že každý člověk je hvězda sama pro sebe a že má svůj vlastní osud, který si připravil a který musí za každou cenu prožívat až do svého posledního dne na hmotné úrovni.

Příčiny, které si takový člověk kdysi sám vytvořil, mu nyní nesou ovoce přesně podle toho, co si zasel. Proto by byl jakýkoliv zásah do jeho osudu z naší strany (tím, že se mu třeba vysmíváme, že mu něco vyčítáme, že se stavíme svévolně proti jeho jednání, myšlení, cítění, proti jeho vůli, přesvědčení, třeba z politických nebo náboženských důvodů) jen naší velkou osudovou chybou. Tím bychom takovému člověku neprávem zabraňovali v něčem, k čemu jej vedou jeho výchovné pozitivní (aktivní) a negativní (pasivní) vlastnosti. Ony jej vychovávají a my bychom jim v tom chtěli nějakým neoprávněným způsobem bránit? 

Dovedeme si jistě představit naší velkou zodpovědnost za tento nezodpovědný a ničím neodůvodněný čin, za zákrok proti výchovným vlastnostem našeho bližního. Nelze domyslet, jak těžké následky bychom za to museli nést v našem budoucím životě! Sama Prozřetelnost řídí absolutně spravedlivě, moudře a láskyplně osud každé lidské bytosti a my, nic neznamenající břídilové, bychom se chtěli plést do tak úžasně zodpovědných věcí, osudově velmi důležitých pro druhého člověka? Pokud nám nikdo neubližuje takovým způsobem, že by ohrožoval náš život, naši existenci, naši svobodu, nikdy se nikomu nepleteme do jeho záležitostí, které vyvěrají z působnosti jeho vlastností, z jeho povahy, jeho osudu. 

Jen tam, kde jsme bližním přímo napadeni a on nás ohrožuje na životě, zdraví, majetku, existenci a v jiných důležitých věcech, se proti němu bráníme tak, aby nám neublížil. Na to máme vždy právo a při tom můžeme použít všechny obrané prostředky, které máme při ruce. Jsme-li v právu, jistě nakonec zvítězíme, neboť náš Osud nás nikdy nenechá na holičkách a bez příčiny nám nebude nikdy zkřiven ani vlásek na hlavě. Tento postup přísně zachováváme, zejména ve funkci mága, jestliže z určitých opodstatněných důvodů používáme okultních sil k projekci na naše bližní. Zde si musíme jasně uvědomit, že jakýkoliv protizákonný zásah do osudových záležitostí té či oné bytosti by byl naší okamžitou zkázou. Tak důležité je ve skutečnosti respektování vlastností všech našich bližních! 

Naprostým respektováním všech vlastností našich bližních získáváme přímo nedotknutelnost své osobnosti a respekt všech lidí, se kterými přicházíme do styku.