Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Rovnováha, pevný postoj při našem jednání

18.10.2020

Podle naší vyrovnanosti se řídí i náš postoj při jednání s druhými lidmi. Čím jsme vyrovnanější, tím pevnější postoj zaujímáme, tím jistěji a logičtěji se vyjadřujeme o všech běžných věcech a o odborných otázkách, jež nás zajímají. Avšak, tím že tuto skutečnost nedáváme nějakým způsobem najevo a protože se chováme jistě a pevně, ale při tom skromně, se stáváme autoritativními, čili získáváme si autoritu. V takovém postoji se můžeme vypořádat s každou věcí, problémem, názorem, jenž je pro nás všeobecně přístupný, a vždy a ve všem si dovedeme sami poradit. Svou rovnováhou si dovedeme přizpůsobit svůj citový postoj, zabarvení, vůči svému okolí tj., vůči druhým lidem, s nimiž jednáme. Svým příznivým postojem je ovlivňujeme do té míry, že s námi jednají velmi přátelsky, ba srdečně, a vyhoví našemu přání, takže celé naše jednání dopadne nakonec příznivě. Tento způsob používáme zejména u těch osob, které jsou k nám v poměru nadřazenosti a nám dosti příznivě nakloněny. 

Jelikož známe naši věc, problém důkladně již předem, než s ním přicházíme k příslušným činitelům k projednání, zaujmeme k projednávání věci vždy pevný postoj. Jsme třeba v určité stádiu živlové rovnováhy, která nám zajištuje dobrý vliv na naše spolupracovníky, a při jednání o určité věci, záležitosti předneseme odborné vysvětlení, případně návrh a účel věci. Jsme si jisti, že vše bude vyřízeno tak, jak jsme navrhovali, protože vše to bylo stavěno na odbornosti, účelnosti a užitečnosti a toto vše je pod našim vlivem. To je ovšem namátkový případ, kde bychom mohli použít i při naší práci, uznáme-li to za vhodné, svůj magický vliv. Podmínkou ovšem je, že to bylo užitečné pro naše bližní. 

Také v našem magickém cvičení a při magických pracích zaujímáme pevný postoj tím, že systematicky a správně v čas, každodenně, vykonáváme tyto své povinnosti, aniž si v něčem ulehčujeme či něco vynecháváme nebo měníme bez vědomí svého Mistra, vůdce. I když se nám něco hned nepodaří, nesmíme ztrácet rovnováhu, ale jistě a s o to větším úsilím se snažíme dobývat to, co nám ještě nejde, a tak si zocelujeme svůj pravý pevný postoj k magické cestě. 

Rovnováha při naší magické cestě se u nás projevuje především tím, že se nikde v našem myšlení, cítění, jednání, neobjevují žádné větší výkyvy, v každém živlu jsme na stejném nebo přibližně stejném stupni vývoje a ovládání, takže se již nemusíme obávat nějakých větších chyb, výkyvů. A právě tento magický postoj nám také zaručuje pevný postoj při veškerém našem jednání jak v normálním životě, tak při magických cvičeních a pracích. Při tomto našem vývoji se nesmíme nechat mást větší aktivitou našich negativních (pasivních) vlastností, respektive většími či menšími neúspěchy. Ty jsou nám jedině ku prospěchu a posilují nás, abychom se ještě více snažili o zdolání všech překážek. Proto i v těchto negativních případech zůstává náš postoj vůči cvičením a jejich výsledkům pevný. 

Naše rovnováha se nejlépe kontroluje právě při silném zapůsobení negativních (pasivních) vlastností v době a při příležitostech, kdy nejsme na tato působení a na útoky negativních (pasivních) vlastností připraveni, kdy jsme jimi takřka zaskočeni. A právě zde musíme prokázat svůj pevný postoj při jednání v jakémkoliv směru tak, aby byl normální a bezvadný a abychom se současně dobře vyrovnali s útoky negativních (pasivních) vlastností, které nás nečekaně přepadly.