Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Rozdíl mezi dokonalostí a svatostí

11.06.2020

Mezi svatostí a dokonalostí je veliký rozdíl. Dokonalý člověk je, co se týče živlů, absolutně vyrovnaný a jeho duše je prolnuta nejvyššími božskými ctnostmi, jež odpovídají čtyřem univerzálním živlům. Takový člověk dosáhl ve své duši ztotožnění a sjednocení s Bohem.

Svatý člověk je ještě nedokonalý, protože v sobě uskutečnil pouze některé božské vlastnosti, je pouze svatě nedotknutelný. Proto se musí opět vrátit do zemské sféry na tak dlouhou dobu, dokud se nestane dokonalým.