Rozdíl mezi poznáním a přesvědčením / chaos a harmonie

06.04.2020

Rozdíl mezi poznáním a přesvědčením.

Pomocí poznání získáváme vědomosti, avšak pomocí přesvědčení (manifestační víry) upevňujeme naši víru, že toto poznání je opravdové, v duchu zákona a upřímné. Všeobecné poznání je kvalita. Vnitřní poznání, hloubka k jádru každé stvořené věci, každého bytí směřující poznání, reprezentuje sílu poznání (kvantitu). Přesvědčení je aspekt víry, který je v souvislosti s absolutní pravdou a zákonitostí.

Při poznávání využíváme všechny naše vnější, popř. i vnitřní smysly. Poznání je aspekt živlu vzduchu. Přesvědčení pochází z naší víry, která se zrcadlí přímo v akášickém principu.

Co je chaos, co je harmonie?

Chaos je určitý negativní stav (disharmonie), který pochází ze zákonitosti negativních směrů, odporujících harmonii. Harmonie je soulad všech zákonitostí, které v pozitivním nebo negativním smyslu působí v celém vesmíru. Pozorujeme, že všechno kolem nás zapadá v souladu do sebe, s absolutní přesností jako kolečka v hodinkách. Vzniká jakýsi chaos, který bude hned srovnán na přirozený, zákonitý způsob. Chaos a harmonie jsou vlastnosti kvality přítomnosti.

Jejich kvantity spočívají u chaosu v síle disharmonie, u harmonie v řídící síle, to znamená v akášickém principu.