Rozebíráme jen takové problémy, na něž podle svého vývoje stačíme

25.11.2020

Co je nad naše síly a schopnosti, nemůžeme nikdy s úspěchem vykonat, uskutečnit. Proto se v naprosté skromnosti  snažíme nejdříve pochopit a zpracovat jen ty nejlehčí věci, problémy, které odpovídají našemu stupni zralosti a vývoje. Tak jako žák první třídy obecné školy nemůže přirozeně pochopit látku předepsanou starším žákům páté třídy, nemůžeme jako noví žáci magické vědy a umění chápat nauky a provádět cvičení, která absolvují žáci magie, dejme tomu, v posledním, nejvyšším stupni magického vývoje. K tomuto účelu jsou také stupně cvičení magické vědy a umění upraveny. Kdybychom například rozebírali látku a cvičili určité disciplíny předepsané pro vyšší vývojové fáze, než v jaké se momentálně nacházíme, po určité době bychom zjistili marnost našeho cvičení, které by nám nepřineslo žádné úspěchy, ale naopak by nás velmi vyčerpávalo a naše nepřipravené hmotné, astrální a mentální tělo by zvláště trpělo kvůli tomu, že by v nás některý živel převládal a jiný by zase zakrněl. Tímto nezdravým způsobem bychom si přivodili ještě větší nerovnováhu a zbytečně bychom vyčerpávali své duchovní, duševní a fyzické síly na pochybné účely. 

Správný postup v této věci vývoje nám jasně ukazuje intuice a inspirace, meditace o tom, co podle stupně svého vývoje můžeme a na co dosud nestačíme. Také výsledky naší práce, cvičení nám jasně říkají, co nám ještě chybí, co musíme usilovně cvičit, abychom vždy, všude a ve všem byli přiměřeně na stejné výši ve svém vývoji a postupu. Víme, že žádný učený z nebe nespadl a že každý, kdo chce něčeho dosáhnout, se to musí poctivě a postupně naučit, podobně jako dítě ve škole. Kdo by snad chtěl některé pro něho nezáživné disciplíny, cvičení nějak obcházet, přeskakovat, velmi by chyboval, neboť by tím přetrhl články řetězu, který musí být celistvý, a nesmí v něm tedy chybět ani jeden článek. Nesmíme se nikdy dát uchvátit výborně zahaleným velikášstvím a slavomamem a chtít docílit všeho, co nás velice vábí, co nás inspiruje, ale ve skutečnosti k tomu nemáme potřebné znalosti a síly, schopnosti, abychom to skutečně dokázali. Pokud se o to přece jen pokusíme, býváme zpravidla zklamáni a rozčarováni. 

Kdo však vykonává každodenní introspekci, nemůže v tomto směru nikdy chybovat: jemu je vždy jasné, co podle svého stupně vývoje může a co nemůže vykonat, a také bezpečně pozná účelnost nebo neúčelnost toho nebo onoho problému, který by chtěl řešit, uskutečnit. Proto je nejsprávnější řešení to, které odpovídá našemu stupni magického vývoje. Kdo zachovává tento postup, má vždy, všude a ve všem úspěchy a nebývá nikdy zklamán. 

Celý náš život na hmotné úrovni je vpravdě školou života, kde se od mládí až do stáří učíme všemu, co nám hmotná úroveň poskytuje, a jasně si uvědomujeme, že v této úrovni je vlastně obsaženo vše, co se potřebujeme naučit k dosažení života ve vyšších úrovních, které právě vyžadují předběžný vývoj a poznání ve hmotném světě, kde jsou k tomu dány všechny potřebné podmínky. Náš osud nás tomu učí, a proto ve svém vývoji nepředbíháme tím, že bychom chtěli řešit takové problémy a věci, na něž podle stupně svého vývoje nestačíme.