Rozeznávání prospěšného od škodlivého

25.09.2020

Rozeznávání prospěšného od škodlivého je pozitivní (aktivní) vlastnost. K tomu je však potřeba školeného ducha, aby opravdu poznával tyto dva opačné póly, které nás provázejí po celý život. Některé samozřejmé věci jsou nám jasné, ale v jemných odstínech nebo ve zvláštních případech si nejsme opravdu jisti, co máme dělat, abychom neudělali chybu. K tomuto účelu je nejprospěšnější každodenní upřímná Introspekce, která nám jasně ukazuje, co je pro nás škodlivé a co užitečné. Jsou to povahové negativní (pasivní) vlastnosti, které nás provázejí po celý život na hmotné úrovni, burcující naše svědomí, abychom konečně prohlédli a jasně poznali, proč na nás tak mocně působí. Je jejich svatou povinností nás vždy, všude a ve všem upozorňovat na pravý opak svých působení, neboť pokud je člověk v nerovnováze, podléhá jednomu ze živlů mnohem více než druhému, je stále zmítán vlnami živlové nerovnováhy ve všech živlech, úrovních, a potřebuje velmi zesílené působení následků vzniklých z příčin, které si tvoří ve světě Příčin, aby poznal, že to či ono mu velmi škodí, že proti tomu musí bojovat, aby tím stále netrpěl. Jedině takovým mocným působením následků a negativních (pasivních) vlastností můžeme pochopit pravou podstatu svého života v rozeznávání prospěšného od škodlivého. Je to pravdu naše svědomí, které nás vždy správně informuje, jak se máme zachovat při jednání se svými bližními, jaké jsou naše nepsané mravní povinnosti a zákony, kterými se máme vždy, všude a ve všem řídit, abychom si sami neškodili. A tyto zákony jsou analogické zákonům univerzálním, protože dobře víme, že vše, co je nahoře, je také dole a naopak. Avšak své chyby sebemenšího rozsahu mnohem lépe a bezpečněji rozeznáváme naší intuicí. Intuice je velmi citlivá, jemná a ve svém vývoji čistá vlastnost, schopnost, která zachycuje i nejjemnější záchvěvy našeho astrálního těla, představující náš charakter, která okamžitě mocně reaguje na jakékoliv sebemenší výkyvy. Tato vlastnost je vlastně projevem samotné akáši, a kdo je již v tomto stádiu vývoje, nemusí se nikdy obávat, že udělá velké chyby, které by výrazně ohrozily jeho dosavadní magický vývoj. Takový člověk opravdu rozpoznává vpravdě vše, co je chybné a co je mu prospěšné. Horší je to s těmi lidmi, kteří si svým zaslepeným holdováním negativním (pasivním) vlastnostem, svým vášním, zlozvykům a neřestem, zcela zatarasí cestu k rozeznávání škodlivého od prospěšného. Tímto způsobem zcela utlumí svoje svědomí a jako slaboši se bezpodmínečně oddávají "svým posvátným" negativním (pasivním) vlastnostem, které je stále mocněji a mocněji ovládají a zeslabují tak, až z nich vysají všechnu jejich životní sílu, kterou si nedovedli uchránit kvůli své slabé vůli a kvůli nepochopení své pravé podstaty.

Rozeznávání prospěšného od škodlivého z magického hlediska je prospěšné i v hmotném životě, neboť se tím často uchráníme před škodlivými následky, které by nás jistě stihly, kdybychom nepoznávali jejich pravý důvod, příčiny. Proto se každý dobrý mág snaží ze všech sil, aby vnikl do podstaty každé věci, problému, záležitosti, a podle toho zařídil své jednání. Proto má vždy, všude a ve všem úspěch, kterému ostatní lidé říkají štěstí, ale ve skutečnosti je to jednoduchá prostá vlastnost, kterou si mág v sobě vypěstoval vlastní vůli proto, aby mu sloužila k jeho dobru.