Rozháranost

25.10.2020

V rozhárané rodině to vypadá špatně. Každý tahá za jiný konec provazu, tj., každý člen prosazuje své osobní názory a libůstky bez ohledu na to, zdali tím poškozuje druhého člena rodiny. Jsou z toho zmatky, hádky i životu nebezpečné bitky. Právě takový obraz skýtá člověku jeho rozhárané nitro se svými četnými vlastnostmi. 

Například někdo si z osobní záliby koupí nějakou cennou věc (např. motocykl), ale vzápětí se mu ještě více zalíbí auto a již usiluje, aby je koupil. A tak pokračuje dále. A nebo v rodině manžel chci jít do kina, kdežto manželka zase chce jít do divadla. Nepohodnou se, vznikne z toho hádka a vyčítání. Tak to pokračuje ve všech podrobnostech jejich života, až se kvůli rozháranosti, neústupnosti a tvrdohlavosti rozejdou. 

Z toho plyne poučení, že všechny naše vlastnosti v takovém případě nepracují společně, harmonicky, ale každá z nich bez ohledu na druhou pracuje samostatně, protichůdně, takže jedna druhé překáží v činnosti. Tato činnost vlastností může dospět až tak daleko, že někdy nejsme schopni, abychom se na určitou práci, činnost soustředili. Lidé postižení touto vlastností vykonávají své povinnosti špatně, jsou rozháraní domácím životem, zpravidla trpí bolestmi hlavy, neboť o všech těchto věcech, které je souží, stále přemýšlejí a současně hledají východisko, jak by jim unikli. Nenajdou-li je, což se stává velmi často, sahají nakonec k sebevraždě oběšením, utopením, zastřelením nebo otrávením. 

To ovšem není správný způsob, jak se této velmi mocné negativní (pasivní) vlastnosti zbavit, neboť i když tito lidé odejdou násilným způsobem ze světa viditelného (fyzického) do světa neviditelného (astrálního) svou rozháranost si berou s sebou a v astrální říši pak trpí dvojnásobně, protože tam nemají možnost se zbavit této vlastnosti jako ve světě hmotném, kde si jí sami přivodili. 

Opakem rozháranosti je spořádanost, harmonie vždy, všude a ve všem. Proto kdo trpí rozháraností, bojuje proti ní její opačnou vlastností uspořádaností, harmonií. Vždy si představí, že všechny své úkoly, povinnosti musí vykonávat postupně tak, aby jeden druhého nerušil, aby vždy rozumně řešil své domácí rozháranosti, záležitosti vzhledem k povaze ostatních členů rodiny, aby ovládal zejména všechny výbojné požadavky a chtíče svých vlastností, aby se vždy a ve správný čas rozhodl, co má nejdříve udělat a jak to má zpracovat. Musí si tedy správně utvořit pracovní plán pro nejbližší budoucnost tak, aby všechny v něm naznačené a předsevzaté úkoly, cvičení, práce a povinnosti mohl provést dobře a s úspěchem. Tímto způsobem musí dojít od rozháranosti ke spořádanosti (systematičnosti), k harmonii. V magickém vývoji by byla rozháranost tou nejvyšší chybou!