Rozhodnost

10.02.2021

Energický člověk se dovede vždy, všude a ve všem správně rozhodnout. Tato vlastnost splývá s jeho povahou a má velmi blahodárný vliv na všechny jeho spolupracovníky, kteří v něm vidí autoritu a ochotně se mu podřizují. Příklad: Někde v blízkosti kina vypukne požár, který však bezprostředně neohrožuje budou kina, kde se právě promítá film. Samozřejmě je slyšet poplach: zpráva o ohni se rychle šíří mezi diváky v kině a každý se ihned snaží dostat k východu, aby se ochránil před případným nebezpečím hrozícího ohně. Většina z přítomných je tak vystrašená, zvláště ženy a děti, že v panickém strachu vrážejí do druhých, předních osob, které přitom mohou přijít o život utlačením nebo pošlapáním. V této napjaté situaci se náhle pozvedne jeden energický muž, postaví se neohroženě na židli, aby byl vidět, a energickým, jasným a silným hlasem praví: "Pozor, pozor, požár neohrožuje budou kina, zde nám nehrozí žádné nebezpečí, a proto pomalu a klidně vycházejte z kina jeden po druhým. Lidé v předu by byli vaším zbabělým spěchem umačkáni a pošlapání a přišli by i o život". Tato duchaplná rozhodnost energického muže na prchající včas zapůsobí, takže budou uchráněni od neštěstí pošlapáním nebo utlačením. 

Rozhodujeme se vždy po zralé úvaze, co máme v té či oné věci podniknout, jme-li k tomu v dané věcí kompetentní. Jde-li však o nebezpečí z prodlení, máme svou rozhodnost uplatnit vždy, abychom eventuálně zabránili neštěstím, nehodám, jak bylo výše naznačeno, nebo z jiných vážných důvodů. 

Také v magii uplatňujeme svou rozhodnost při cvičeních, při magických pracích a vůbec při všem, co s magií souvisí. Například: Rozhodujeme se, že každý den ráno o půl páté vstaneme, abychom vykonali naše povinné cvičení a jiné magické úkoly, práce, které jsme si předsevzali. Ranní doba je pro naše cvičení nejlepší, protože v tuto dobu je poměrně klid a časně ráno jsme po celonočním odpočinku svěží a silní, nevyčerpáni žádnou prací. Proto se nám nejlépe cvičí ráno. Toto své rozhodnutí nikdy bez vážných důvodů neměníme. Předsevzali jsme si nějaký úkol a chceme jej do určité doby splnit již z tohoto důvodu, abychom věc zbytečně neprodlužovali, protože bychom ji mohli vždy odkládat na pozdější dobu a nikdy bychom se k ní nedostali. Rozhodneme se tudíž, že předsevzatý úkol splníme, dejme tomu za tři měsíce. Mezi tou dobou nám do tohoto úkolu vpadne nějaká neméně důležitá práce, kterou bychom také rádi splnili v co nejkratší době. Protože jsme se však již dříve o prvním úkolu rozhodli, do kdy jej splníme, zůstává naše původní rozhodnutí v platnosti. Jestliže chceme i druhou nutnou práci vykonat v nejkratší a nejbližší době, musíme na tuto druhou práci obětovat zvláštní čas tak, aby nebyla na úkor naší první práce. 

Někdy se nacházíme v chaotickém rozpoložení, neboť nevíme, co máme za daných okolností dělat. Příklad: Přijede k nám na návštěvu celá příbuzná rodina, třeba na několik dní, a my jako penzisté obýváme pouze dvě místnosti. Každý den ráno cvičím sám v kuchyni, když manželka ještě spí. Nyní jsou zde čtyři osoby navíc, proto musí někdo z nich také spát v kuchyni, a já prakticky nemám kde cvičit. Přitom se však nechci vzdát žádného cvičení ani nechci měnit svůj určitý čas. Před druhými cvičit nesmím - jak to tedy zařídit, abych nic nezanedbal a aby návštěvníci o tom všem nic nevěděli? Jsem opravdu ve svízelné situaci, jak se rozhodnout. Jako východisko z nouze shledávám konečně jedinou možnost, totiž provést cvičení v téže době ráno, ale v posteli, tak aby o tom nikdo nevěděl. Mé rozhodnutí je právoplatné a já je také skutečně provedu, protože jiné možnosti tu nejsou a svou povinnost musím splnit za každou cenu. 

Svou rozhodností docilujeme vždy toho, co si přejeme dosáhnout, co si přejeme vykonat, čeho se chceme zbavit - například negativních (pasivních) vlastností, vášní, zlozvyků, nebo když chceme něčemu zabránit (například neštěstí, škodám, nepříjemnostem). V podobných případech postupujeme vždy se vší rozhodností podle naší dobré vůle. Proto je pro nás tato pozitivní (aktivní) vlastnost velmi užitečná a my si ji nejen udržujeme, ale i prohlubujeme. 

Nejvyšší síla-kvantita se dostavuje v rozhodnosti, zvláště v nebezpečných a důležitých případech.