Rozvaha a klid při práci a při veškeré naší činnosti

15.06.2021

Jak krásné je pracovat vždy s rozvahou a s klidem za každých okolností. Rozvaha a klid jsou vlastně našimi velkými pomocníky při veškeré naší činnosti. Umožňují nám, abychom vše řádně rozvážili dříve, nežli se rozhodneme něco důležitého vykonat, vypracovat, udělat. Tímto postupem se také uchráníme před častými neúspěchy, nepříjemnostmi, neštěstím, nemocím a podobnými osudovými zásahy, kterým bychom podlehli, kdybychom se proti nim nebránili a nevyrovnávali je stálou rozvahou a klidem. Rozvaha a klid jsou také známkou dobrého zdraví a silných nervů, které neobyčejně sílí zejména naší rozvahou a klidem. Jsou to základní pozitivní (aktivní) vlastnosti, na kterých do velké míry stavíme celý svůj život, v němž se odráží naše vyspělost a dokonalost. Přináší nám vždy, všude a ve všem štěstí a úspěchy: ať se chopíme čehokoliv, ve všem máme úspěch a současně radost z úspěchů a z celého svého života. 

Tyto vlastnosti vnášejí do veškeré naší práce a činnosti naprostou jistotu, a proto si za svojí prací a za všemi výsledky naší činnosti pevně stojíme a také za ně ručíme. Máme-li tyto vlastnosti tak dokonale vyvinuty, zřídka se dopouštíme chyb, omylů, převráceností a tyto své chyby, omyly, okamžitě poznáváme, odstraňujeme a současně se z nich učíme. 

Rozvahou a klidem čelíme veškeré panice, zmatkům, zvrácenostem, zbrklostem, a proto vždy zůstáváme pány situace, ať je jakkoliv nebezpečná. Tyto vlastnosti nás současně stavějí do čela vedoucích pracovníků, pokud si to přejeme z důležitých životních zájmů. Po stránce svého klidného jednání se stáváme vzorem všem ostatním pracujícím, aniž si to uvědomujeme. Naše dobré pozitivní (aktivní) vlastnosti působí samočinně na nejbližší okolí, na osoby, které se jim mimoděk podřizují. 

Rozvaha a klid by měly převládat zvláště v mezinárodních jednáních, kde se jedná třeba o soudech celých národů, ale kde mnohdy dochází k vleklým sporům, a to právě opakem zmíněných vlastností, tj. nerozvážností, rozčileností a neklidem, které podle mínění fyzického světa mají za následek války se všemi jejich strašlivými následky, hrůzami a utrpeními. Leč univerzální Osud dává rozvahu a klid jen těm lidem dobré vůle, kteří tyto vlastnosti používají pouze ke šlechetným účelům. A na výsledcích těchto šlechetných skutků se nemohou podílet všichni lidé celého světa, kteří pro tyto univerzální milodary nemají vůbec žádné předpoklady, a proto se musí spokojit s tím, co jim jejich univerzální Osud připravil podle příčin, jež si dříve sami vytvořili. 

Konečně rozvahu a klid potřebujeme bezpodmínečně v našem magickém postupu, při cvičeních a při ostatních magických pracích, operacích, výkonech. Bez těchto významných vlastností bychom se v magii těžko obešli, a proto bude vždy naší snahou, abychom si tyto pozitivní (aktivní) vlastnosti, pro nás velmi užitečné, co nejdříve a nejintenzivněji vypěstovali a zdokonalovali je tak, aby se nám staly každodenním zvykem.