Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Rozvržení elektromagnetických vlivů v průběhu dne a jeho praktické využití a použití.

06.02.2020

Každých 24 minut se střídá účinnost, vliv, vláda každého živlu. 

0 - 24 min Akáša, 25 - 48 min vzduch, 49 - 72 min oheň, 73 - 96 min země, 97 - 120 min voda. 

Tento koloběh začíná o půlnoci. Sled vládnoucích živlů se střídá každé dvě hodiny. Během nadvlády živlu ohně se nám nejlépe budou dařit optická cvičení, při živlu vzduchu akustická, vody pocitová, při nadvládě živlu země cvičení, kteří rozšiřují vědomí, tedy čich a chuť s optickými, akustickými a pocitovými cvičeními dohromady. U akáši se nám nejlépe podaří negativní stav a uvědomění si celé přítomnosti - "Věčné teď". Přejeme-li si tedy cvičit s ještě větší úspěšností nebo úspěšně provádět určité magické úkoly, využijeme zmíněné časové intervaly, odpovídajícím jednotlivým živlům. 

 0 - 24 - Akáša                                                            12:01 - 12:24 - Akáša

25 - 48 - Vzduch                                                        12:25 - 12:48 - Vzduch

0:49 - 1:12 - Oheň                                                      12:49 - 13:12 - Oheň

1:13 - 1:36 - Země                                                      13:13 - 13:36 - Země

1:37 - 2:00 - Voda                                                       13:37 - 14:00 - Voda

2:01 - 2:24 - Akáša                                                     14:01 - 14:24 - Akáša

2:25 - 2:48 - Vzduch                                                  14:25 - 14:48 - Vzduch

2:49 - 3:12 - Oheň                                                     14:49 - 15:12 - Oheň

3:13 - 3:36 - Země                                                      15:13 - 15:36 - Země

3:37 - 4:00 - Voda                                                       15:37 - 16:00 - Voda

4:01 - 4:24 - Akáša                                                      16:01 - 16:24 - Akáša

4:25 - 4:48 - Vzduch                                                   16:25 - 16:48 - Vzduch

4:49 - 5:12 - Oheň                                                       16:49 - 17:12 - Oheň

5:13 - 5:36 - Země                                                       17:13 - 17:36 - Země

5:37 - 6:00 - Voda                                                       17:37 - 18:00 - Voda

6:01 - 6:24 - Akáša                                                     18:01 - 18:24 - Akáša

6:25 - 6:48 - Vzduch                                                   18:15 - 18:38 - Vzduch

6:49 - 7:12 - Oheň                                                       18:39 - 19:12 - Oheň

7:13 - 7:36 Země                                                          19:13 - 19:36 - Země

7:37 - 8:00 - Voda                                                        19:37 - 20:00 - Voda

8:01 - 8:24 - Akáša                                                       20:01 - 20:24 - Akáša

8:25 - 8:48 - Vzduch                                                     20:25 - 20:48 - Vzduch

8:49 - 9:12 - Oheň                                                         20:49 - 21:12 - Oheň

9:13 - 9:36 - Země                                                         21:13 - 21:36 - Země

9:37 - 10:00 - Voda                                                        21:37 - 22:00 - Voda

10:01 - 10:24 - Akáša                                                    22:01 - 22:24 - Akáša

10:25 - 10:48 - Vzduch                                                 22:25 - 22:48 - Vzduch

10:49 - 11:12 - Oheň                                                     22:49 - 23:12 - Oheň

11:13 - 11:36 - Země                                                     23:13 - 23:36 - Země

11:37 - 12:00 - Voda                                                      23:37 - 24:00 - Voda