Schopnost vykonat vše, co si přejeme

22.11.2021

Schopnost vykonat vše, co si přejeme, tkví jedině v naší pevné vůli, kterou si musíme k tomu účelu zvláště vypěstovat. V takových případech se nám zpravidla stavějí do cesty velmi těžké překážky, které musíme zároveň  překonávat. Tímto způsobem nabýváme naprostou samostatnost. Ze zkušenosti víme, že člověk daleko spíše a ochotněji vykonává vše to, co jej těší, co mu přináší hmotný užitek a prospěch, co může lehce zvládnout, avšak tyto úkoly, práce mu zpravidla připravují různé vhodné okolnosti a příležitosti, ze nimiž stojí negativní (pasivní) vlastnosti, které takového člověka ovládají, aniž si to uvědomuje.

Chce-li však člověk vykonat něco podle své vůle, již tu je jistá překážka nebo několik překážek, které mu v tom brání, ale opravdu jej posilují, neboť musí napnout všechny síly podle povahy takových překážek, aby je zdolal a svůj předsevzatý úkol splnil. Ještě více posilujeme schopnosti vykonat vše, co si přejeme, zejména tehdy, když si umíníme, že uděláme něco, co je dobré, ale pro nás nepříjemné, co je nám proti srsti, nebo dokonce odporné. 

Například: Stýkáme se s určitou osobou, která nám je osobně nesympatická, neradi ji vidíme a zvláště pak neradi s ní o něčem hovoříme a jednáme s ní. Tak, a nyní si umíníme, že tuto osobu budeme mít rádi, že ji velice rádi vidíme a rádi s ní pohovoříme a jednáme. Považujeme ji za svého přítele, ať se její negativní (pasivní) vlastnosti projevují jakkoliv. To nás nesmí nikdy mást, neboť působení všech negativních (pasivních) vlastností u každého člověka, ať je to kdokoliv, je pro nás naprosto nedotknutelné, protože jsou to jeho vlastnosti, které každého člověka vychovávají svým zvláštním způsobem. Z tohoto důvodu nemá nikdo právo zasahovat do jednání svého bližního, jestliže jeho jednáním není někdo ohrožen a nemá-li k tomu oprávněný důvod. Je-li pak sám tímto jednáním druhého člověka ohrožen, má právo se účinně bránit. 

Nebo jiný příklad: Jsem mladý muž v nejlepším věku a rád se občas zúčastním nějaké slušné zábavy. Například si rád zatančím v masopustní době. Je právě tato doba veselí a já jsem pozván na významný ples, na nějž se již těším. Maje však na zřeteli také svůj magický vývoj, náhle se v předvečer plesu rozhodu, že tam nepřijdu, ale zato se mimořádně věnuji nějakému šlechetnému činu, třeba magickému působení na sebe, abych byl stále ostražitý a bdělý vůči působení negativních (pasivních) vlastností, vášní, zlozvyků, abych okamžitě poznal všechny své chyby a nedostatky v povaze, které mne stále ještě brzdí v mém vývoji. A takový upřímně a důsledně provedený čin má velmi příznivý vliv na posílení schopnosti vykonat vše, co si přejeme, ať se nám to líbí, nebo nelíbí. Čím větší jsou překážky, které se nám stavějí do cesty při předsevzatých úkolech, tím více stoupá naše pevná vůle a zmíněná schopnost. Nebo čím větší antipatii a nechuť cítíme při některým cvičení, protože nám snad nejde a nedocilujeme v něm žádných podstatných výsledků, tím více upřímným a vytrvalým cvičením usilujeme o jeho zdolání bez ohledu na čas a výsledky, o něž se vůbec nestaráme. 

Jsme-li příliš upoutáváni, přitahováni k hmotným věcem, k požitkům, k zevním starostem, vynecháme občas některou z těchto věcí, žádostí, starostí, které nás vábí a přitahují, abychom dokázali, že nejsme na ničem ve hmotné úrovni závislí a že vše, co si přejeme, si také dovedeme odříci, i kdyby nás to sebe více přitahovalo, vábilo a nutilo. Takovými zde naznačenými způsoby si velmi posilujeme schopnost vykonávat vše, co si přejeme, podle své dobré vůle.