Sdílení vlastností bližních a ztotožňování se s nimi proti naší vůli

12.10.2021

Ve volné chvíli se mi náhle vybaví obraz mého spolupracovníka a jeho určité vlastnosti. Je to samovolné očkování některých vlastností, zejména negativních (pasivních), z charakteru jednoho člověka na druhého. Taková vlastnost, kterou nemáme třeba vůbec vyvinutou nebo jen velmi málo, hledá různé prostředky a příležitosti, jak by se v nás mohla posílit, a to nejlépe tak, abychom si toho ani nevšimli. Proto vyhledává osoby, které mají tuto vlastnost velmi dobře vyvinutou, a pomocí živé představy je uvedenou vlastností přímo očkuje tj. snaží se v nich pomocí představy posílit. Kdo tyto věci nezná, snadno se stává její obětí a po několikrát opakovaném pokusu se v něm zmíněná vlastnost skutečně posílí, protože negativním způsobem přijímá vlastnosti bližního, aniž by si to uvědomil. Je samozřejmé, že dotyčná nevyvinutá vlastnost v nás tuto operaci provádí velmi rafinovaným způsobem při nejvhodnější příležitosti a ve vybraném prostředí. Příklad: Sedíme v příjemném prostředí se svými přáteli a popíjíme třeba pivo nebo víno. Mluvíme o svých známých, a tu je již vhodná příležitost k projevení se určité negativní (pasivní) vlastnosti s krásným negativním pozadím: soustředíme se totiž na představu vzpomínané osoby, jež má dobře vyvinutou právě tuto negativní (pasivní) vlastnost. V plynulé zábavě toto jemné působení ani nepostřehneme. Zde si jasně uvědomujeme, jak důležité je být stále ostražitý, za každých okolností, tedy i při slušných zábavách. Ani jedna negativní myšlenka, pocit, čin nám nesmí uniknout, neřkuli řeč a naše skutky, jež jsou právě závislé na probíhajících myšlenkách, pocitech a prostředí, kde jsme právě přítomní. Je to naše chyba, jestliže jsme v této věci příliš bezstarostní. Všude na nás číhá lest, klam, past, překážka, které si musíme za všech okolností uvědomovat a bojovat proti nim. 

I v tom případě, že si negativní stav sdílení negativních (pasivních) vlastností bližních uvědomujeme, postaví se nám dotyčná negativní (pasivní) vlastnost na odpor a máme opravdu co dělat, abychom se jejího účinku proti své vůli co nejdříve zbavili. Zvláště na počátku je její působení tak mocné, že jí i částečně podlehneme. Později častým opakováním boje s touto vlastností již natolik zesílíme, že jsme schopni ji po urputném boji zdolat a nakonec ji ovládneme. Ale není to tak snadné. Některá vlastnost je někdy tak mocná, že působí i na naše tělo, třeba nám zlostí zkřiví ústa, nebo při farizejství formuje spolu s pocitem pokrytectví také příslušný vzhled našeho hmotného obličeje, z něhož takovou vlastnost a její charakter pozná každý odborník.

Některý neuvědomělý člověk, který tyto negativní (pasivní) vlastnosti kvůli popsaným představám přijímá pasivním způsobem, si je neuvědomuje a stává se věrným napodobovatelem původní bytosti, od níž její vlastnost převzal. Tak například se vyjadřuje o určitý věcech tímtéž způsobem a týmiž gesty. Říká: "To je ale svět - čert ho vem!" Při tom zasykne a trhne pravou rukou se zaťatou pěstí. To je jen příklad.

Mágové musí být na tyto věci jako ostříži. Nikdy se nesmí nechat překvapit čímkoliv cizím v osobě. Taková představa, spojená s určitou vlastností, nemá u mága vůbec čas, aby v něm nějak zakotvila, neboť ji okamžitě pozná, zničí ji svou pevnou vůlí a naprostou samostatností. V takovém případě si vždy jasně uvědomí, kdo je, a cizí vetřelec zmizí. Nikdo nesmí prakticky vejít do našeho nitra, vědomí, aniž bychom to nepozorovali. Tak bedlivě a rozhodně musí každý dbát na svou čistotu, samostatnost i po této stránce, jinak na to doplatí.