Sebevědomí/vědomí a podvědomí vlastního JÁ

03.04.2020

Sebevědomí je stav, kdy si uvědomujeme, kdo jsme. To znamená, že se v mentální oblasti ztotožňujeme s nejvyššími božskými myšlenkami, s věčným duchem, který v nás existuje.

Vědomí vlastního Já je základní vlastností ducha v mentální úrovni jako aspekt univerzálního živlu země. Vědomí je také zrcadlem našich aktivních vlastností. V myšlenkách se nám ukazuje jako aktivní jeho kvalitativní část. Vědomí zahrnuje všechny základní vlastnosti ducha - živly ohně, vzduchu a vody, tj. vůli, intelekt a cit, lásku, život. Vědomí působí v celém těle a je jako síla, kvalitativní část vědomí, obsaženo také v krvi. Na mentální úrovni, v mentálním těle se nachází vědomí ve velkém mozku.

Podvědomí je zrcadlem všech našich negativních vlastností a nachází se v astrálním těle v mezimozečku. Neovládané podvědomí je naším nepřítelem. Působí především v noci bez času v prostoru, když tělo a normální vědomí odpočívají. Ovládáme ho pomocí autosugesce, když mu dáme krátce před usnutím rozkaz, něco dobrého pro nás vykonat. Vtiskneme ho do naší mysli, ve které existuje jako kvalitativní součást. Jeho kvalitou je síla působení, napětí, protikladné, negativní vlastnosti.