Skleslost, deprese

02.09.2021

Motto: Skleslost je obraz naší nemohoucnosti

Skleslost je negativní (pasivní) vlastnost člověka, v němž vyniká, když je ve chmurné náladě, něco se mu nepovede, nesplní se mu co očekával, a nemá naději, že by jeho tužby, přání a podobně byly splněny. Jsou to zejména těžké překážky, jež osud hází člověku pod nohy, aby si je jasně uvědomil, že proti nim musí bojovat, aby je odstranil, zvítězil nad nimi. jestliže si to vše neuvědomí a nepostaví se proti nim svou vůlí - ztroskotá, a tu nastává deprese, skleslost. 

Tedy jinými slovy: Skleslost je určitý druh slabosti člověka, kterému je dána možnost se takovýmito překážkami posílit. Skleslost nemá místo u člověka pevné, odhodlané a silné vůle, která automaticky překonává všechny překážky a před níž jakýkoliv projev slabosti, skleslosti okamžitě mizí, jakmile se tato vlastnost pokouší takovou osobu napadnout. Skleslost provází člověka potud, pokud trvá příčina, z níž vzešla. Proto je potřeba tuto příčinu okamžitě zničit, vyvážit, nahradit opačnou příčinou, čímž skleslost odstraníme. Například jsem-li skleslý, protože mi nejde cvičení, že se nemohu uzdravit, že nemohu dosáhnout něčeho, co je pro můj budoucí život velice prospěšné, důležité, snad i nezbytné. Uvědomím si že žádný učený z nebe nespadl, a proto si začnu skromně, od počátku, pomalu, ale vytrvale dobývat to, co si přeji mít, co mě těší, co je krásné a pro mě prospěšné. 

Člověk zpravidla chce dosáhnout všeho najednou, a proto upadá do skleslosti, jestliže se mu to ihned nepodaří podle jeho přání. Čím pomaleji, ale vytrvaleji a trpělivěji vše dobýváme, tím určitěji svého cíle dobudeme, i kdyby překážky byly sebevětší. Ovšem čím vyšší je náš Cíl, tím více síly, vůle a vytrvalosti je třeba k jeho dosažení. Ale naopak tím větší je skleslost, jestliže nejsme schopni svého cíle odborně a vytrvale dobývat. Skleslost může také nastat, jestliže co nejvíce usilujeme o dosažení něčeho, ale naše námaha nám nepřináší žádné ovoce. Tu je třeba se opravdově a upřímně přezkoušet, zdali jsme pro tuto věc, pro cíl, který jsme si vytkli, již dost zralí, abychom jej mohli dobývat, anebo nejsme pro dosažení našeho cíle ještě dosti připraveni. V tom případě se musíme skromně pokusit o dosažení nižšího stupně, který vede k témuž původně vytyčenému cíli.