Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Sluneční meditace

16.03.2023

Zaujmi svou meditační pozici. pak se vhodně koncentruj, přičemž si můžeš k snadnějšímu dosažení žádaného účinku zacpat uši vatou, a ponoř se do představy "srdce slunce ve mně" nebo "slunce srdce ve mně". V oblasti sluneční pleteně (Solar plexu) ležící ve tvé srdeční krajině si vytvoř silný obraz centra, kolem něhož krouží síly tvého organismu. Toto centrum musíš vidět jako kolo, jako ohnivou plamennou svastiku, jež je ve stálém rotačním pohybu a jež je se slunečním centrem mimo tebe trvale spojena jemným poutem, podobným pupeční šňůře. 

Medituj o slovech "Srdce světa"... Pak prožívej, jek se centrum tvého vědomí stále více a více posouvá z malého já do velkého Já, jak se hranice tvé bytosti kosmicky rozšiřují a ty v sobě konečně cítíš bít a pulzovat nebeské Slunce.

Uvedené cvičení se ti bude v různých dnech dařit různě. podle stupně dosažené koncentrační dokonalosti dosáhneš dříve či později poprvé cíle. Avšak toto cvičení je bezpodmínečně vázáno na dopoledne, odpoledne nesmí být cvičeno!

Nesmíš je vynechat, pamatuj si stále: Nemá-li ti Slunce nikdy zapadnout, musíš je roznítit v sobě samém: to je více než symbol.