Slušná úprava zevnějšku, chování

13.09.2021

K našemu charakteru, povaze patří i zevní forma, tj., náš oděv, obuv a vůbec vše, co k tomu patří. To také do určité míry prezentuje náš charakter. Slušným zevnějškem děláme dobrý a slušný dojem u druhých lidí, zvláště u těch, od kterých něco očekáváme nebo jsme na nich v něčem důležitém závislými. Tím projevujeme určitý způsob vážnosti vůči lidem, s nimiž přicházíme do styku. 

Tak zejména chceme-li se prezentovat při nějaké zvláště významné události, například  v době svých závěrečných zkoušek na školách, v kurzech, které jsme navštěvovali, nebo u příležitosti nějaké významné přednášky či v divadle, na reprezentačním plese a při návštěvě u významných osob, v úřadě a při podobných příležitostech, dáváme svým slušně a vkusně upraveným zevnějškem najevo patřičnou úctu určitým osobám nebo celé společnosti. A máme-li již na sobě lepší nebo nejlepší oblek, snažíme se také podle toho jednat, tj. zachováváme všude a vůči každému zdvořilost, uctivost k osobám, u  nichž pokládáme za vhodné, abychom jim svou úctu a zdvořilost projevovali.

Tímto způsobem si zachováváme dekorum své osobnosti před zevním světem a toto naše chování nám pak přinese dobré ovoce. Musí však být na pravém místě a znamenitě sehráno. Čím lépe to dovedeme, tím větší jsou naše úspěchy. Souhra mezi vkusným zevnějškem a elegantním chováním musí být dokonalá. Velmi důležité je však mít vždy na zřeteli příčinu, proč to děláme. Sledujeme-li tím šlechetné účely, náš úspěch je zaručen. Děláme-li to z ryze sobeckých zištných a jiných neopodstatněných důvodů, můžeme očekávat jen takové výsledky, které přesně odpovídají našim příčinám. 

Jak poznáváme, veškerá naše činnost závisí na příčinách, proč to či ono děláme, čeho tím chceme dosáhnout, neboť jak víme, nic na světě se neděje nadarmo, vše má svou příčinu a následek. Tak zejména chceme-li se pochlubit novým elegantním oblekem před druhými lidmi, aby nám jej záviděli a abychom z toho pociťovali falešnou radost, je to jistě nedobrý a pro nás škodlivý důvod proč to děláme. Tímto způsobem se rády chlubí ženy, zejména v kostele nebo při nějakých veřejných slavnostech a při mnohých jiných zvláštních příležitostech, U mladých lidí obou pohlaví je jistě namístě, když se slušně strojí a chovají, když si chtějí založit rodinný život. Naše chování a slušná úprava zevnějšku nejlépe odpovídají našemu vnitřnímu postoji tj. duchovnímu a duševnímu stavu. 

Učíme se, že je nezbytně zapotřebí zušlechťovat ducha a duši, ale i své hmotné tělo. Náš vývoj  v zušlechťování tedy musí probíhat stejně intenzivně ve všech úrovních, aby nikde nebyla porušována naše magická rovnováha.

Náš vnitřní postoj zachováváme v absolutní mlčenlivosti a v normálním životě před nezasvěcenými lidmi hrajeme co nejlépe svou hru, k níž patří i slušná úprava zevnějšku a slušné elegantní chování podle toho, jak je kde potřebujeme pro dobré a šlechetné účely. Nezapomínejme však, že při všech těchto svých projevech musíme být naprosto upřímní jak vůči sobě, tak vůči všem druhým osobám, s nimiž přicházíme do bližšího styku. To vše konáme a prociťujeme vědomě, upřímně, i když při tom třeba používáme negativní (pasivní) vlastnosti k dobrým účelům.