Slušné chování k bližnímu

16.08.2021

Jak krásné je slušné chování k bližnímu po všech stránkách lidského vývoje. K tomuto dobrému chování je zapotřebí vyrovnaný charakter. Slušné chování se nereprezentuje pouze přátelským postojem vzájemně se stýkajících a jednajících osob, které jsou třeba v tomto okamžiku dobře nebo výtečně naladěny, tedy pod vlivem určitých dobrých mentálních nálad působících vlastností, ale trvalým ovládáním všech našich negativních (pasivních) vlastností, které by nás mohly svým působením ovlivnit a pokazit naše upřímné a přátelské chování vůči druhým osobám. A to je po této stránce nejdůležitější.

Svou pevnou vůlí ovládáme jakýkoliv nevhodný a neslušný projev vůči druhým lidem, a i když ve svém nitru bojujeme se svými negativními (pasivními) vlastnostmi, naše zevní stránka chování je vždy, všude a ve všem našem jednání příjemná a nedotčená žádnou negativní (pasivní) vlastností. Dále: i kdyby se náš soused vůči nám sebe špatněji zachoval, uchováváme si své dobré dekorum a nikde a nikdy a za žádných okolností se nenecháme vyprovokovat tak, abychom při tom ztráceli půdu pod nohama. Zůstáváme naopak v každé situaci pány nad svou citovou a mravní stránkou a každý projev nenávisti, zášti, vyčítavosti, žárlivosti ze strany druhých lidí je pro nás dobrým, ale výstražným znamením, jak se máme správně zachovat vůči němu, vůči jeho projeveným (negativním) vlastnostem. 

Někdy to jistě nebývá tak snadné, zvláště je-li tato živlová provokace velmi silná a mocná, ale my se ze všech sil snažíme udržet si naprostou rovnováhu tj. naprostý klid, a tímto správným postojem se zdarem čelíme všem špatným následkům. Logicky vzato, děláme pravý opak toho, co negativní (pasivní) vlastnosti v nás a mimo nás představují, a tím je naprosto ovládáme. Slušným chováním si nakloníme všechny své bližní a získáváme nad nimi i nadvládu, takže pro nás rádi a ochotně udělají vše, o cokoliv je požádáme. V našem pravém a trvalém slušném chování se tedy zrcadlí náš dobrý charakter, který má značný vliv na každého, s nímž přicházíme do styku, ovšem s výjimkou těch, kteří na tyto projevy (nejčastěji ze sobeckých důvodů) nereagují.

Naše slušné chování má však také značný vliv a ohlas ve světě neviditelném, kde nám tato vlastnost dobývá úspěchy, zejména u dobrých bytostí, které nám mnohokrát více oplácejí naše korektní, slušné a upřímné chování vůči nim a vůči celému vesmíru. Je třeba připomenout, že ke slušnému chování patří také náš boj vůči všem výstřelkům negativních (pasivních) vlastností všech živlů, které často používají jako své prostředníky naše nejbližší bližní, s nimiž se úzce stýkáme, aby nás tím snáze vyprovokovaly ke zvrácenosti, k neslušnému chování. 

V každém případě jsou nám ke zvládnutí působení negativních (pasivních) vlastností dovoleny všechny prostředky i negativní zákroky, přičemž však musíme mít na paměti, abychom při tom někomu neuškodili.