Smysl života a vliv živlů (FB)

10.11.2019

Já osobně jsem v životě potkal málo lidí, kteří byli schopni odpovědět na otázku co je smyslem života? Pro někoho bohatství, pro někoho sláva, hrdinství či čest, ale velmi málo lidí odpovědělo, že smyslem života je jejich duchovní rozvoj. Hrubohmotný svět je totiž jediná dimenze ve které můžeme zušlechtit svého ducha (mentální, nesmrtelné tělo), které se do hrubohmotného světa prezentuje skrze tělo astrální (duši, smrtelnou,) - tyto pochody popíšu v jiné kapitole ať neodskakujeme od daného tématu. Smyslem života je tedy zušlechtění ducha jehož cílem (protože každé stvoření/bytost/fauna či flora je odrazem božím), je splynutí s bohem samotným v případě vzdání se své individuality a zamezit tak věčnému znovuzrození na zemi za účelem očištění své duše a tím zušlechtěním ducha.

Hrubohmotné tělo je napojeno na tělo astrální (duši) pomocí astrální matrice, stejně tak je poté mentální tělo (duch) spojeno s duší přes matrici mentální. A tady se dostaneme k vlivu živlů na všechny tři aspekty našeho bytí a k jednomu z nejdůležitějších aspektů bytí a tím je živlová rovnováha (také popíšu později, detailněji). Všichni již od základní školy ví jak fungují živly tak jak je známe z hrubohmotného hlediska (oheň, voda, vzduch, země), cykly ročních období, příroda, fauna, flora, proč prší apod (nebudu se tímto více rozepisovat neb je všem jasno o čem hovořím), lidské tělo (respektive všechny tři těla), fungují na bázi živlů podobným způsobem (je nám horko, zima, jsme unavení, zavzdušnění, apod), všechny tyto a jiné tělesné úkazy spadají na vrub naší tělesné živlové ne/rovnováze, protože všechny živly které denně působí v našem těle mají dvojí funkce (stavitelské a ničící) zde bych použil staré známé přísloví oheň je dobrý pomocník ale zlý pán. Taktéž tyto živly jsou nositeli elektrického, magnetického, nebo elektromagnetického fluida (nebudu popisovat detailně). Tzn, člověk/bytost, která je v živlové rovnováze se těší 100% zdraví a dnešní lékaři by takového pacienta označili termínem "imunní" jako příklad můžeme použít např. všem známou chřipku, kterou mají všichni kolem nás a ostatní jedinci nikoliv, popř rýma , kašel, apod. Tělo které se těší živlové rovnováze tyto virové či bakteriální útoky okamžitě zničí (stejně tak epidemie či pandemie typu ebola apod). Tzn, ve zkratce řečeno, naše živlová rovnováha má zásadní vliv na naše zdraví tzn, našim cílem je této živlové rovnováhy stůj co stůj dosáhnout, protože čím více je naše hrubohmotné tělo odchýleno od rovnováhy, tím více nás daný živel ničí což se samozřejmě odrazí na našem zdravotním stavu, protože všechny nemoci spadají pod určité živly (zkuste jet autem na druhý rychlostní stupeň Praha - Brno na plné otáčky a uvidíme jak daleko dojedete). Stejně tak se cítí i naše tělo, které v rovnováze není a vykazuje řadu nemocí končící například rakovinou (jakoukoliv). A tady se samozřejmě nabízí otázka jak rovnováhy docílit? Popíši v dalším článku neb tento měl pouze poukázat na smysl života a vliv živlů na naše bytí.