Snadné vzkypění

16.07.2021

Motto: Kdo snadno vzkypí, ten si pouští žilou - zkracuje si život

Tato negativní (pasivní) vlastnost vyvěrá z přecitlivělosti nervů a každé jejich sebemenší podráždění má za následek vzkypění krve a tím i vychýlení z normálního jednání, myšlení a cítění. Je to také horká vlna, která probíhá krví, nervy a svaly člověka a způsobuje mu nepříjemný vzrušující stav, který velmi nesnadno ovládá. Proto se mu také stává zvykem, jestliže proti němu nebojuje a nechá si jej přerůst přes hlavu. Při delším živení a vývoji této vlastnosti živlu oheň je člověk již tak nervově napjatý, že sebeméně projevené nelibé slovo, gesto, jakákoliv sebemenší nelibá příčina jej ihned vyvede z rovnováhy, takže přímo poskočí nebo vyskočí, aby tomu projevil svou vydrážděnou nelibost, která se projevuje i v nadávkách, ve zlosti, v rozčilenosti, ve vyčítání a v jiných negativních (pasivních) vlastnostech jež si spolu s touto základní vlastností přihrávají a přihřívají svůj ohníček tj. aby se při tom také dosyta najedly. Tato vlastnost také omezuje svého stvořitele a živitele ohledně poznání pravdy o věcech, osobách, abstraktech, bytostech a podobně.

Samozřejmě, že nejvíce zatemňuje poznání sebe sama. Proto se tato vlastnost nedá svému tvůrci za žádnou cenu poznat, a proto všechny příčiny svaluje na druhé, jiné osoby, bytosti, předměty, prostředí atd., ale nikdy ne sebe. V takovém případě je postižený člověk vůči ní bezmocný, a proto jí kdykoliv a kdekoliv podlehne, jakmile je příležitost a ona na něho zaútočí. Člověk postižený touto vlastností se stává jejím pravým otrokem a mnohdy ji živí až do smrti. Takovému člověku je velmi obtížné pomoci, jelikož je vůči pravému poznávání této vlastnosti - upíra, zcela zatemnělý. Snad mu mohou někdy otevřít oči a uši kruté rány osudu a tím i poznání této své vypěstované negativní (pasivní) vlastnosti.